Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2015
23 Jul 2015 07:21

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał br. Zrealizowane przez firmę przychody ze sprzedaży spadły w nim – w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. – o 0,7% i zamknęły się kwotą 2 579 mln euro (przy 2 491 mln euro w 1. kwartale br.). Wyłączając narażony na strukturalny spadek popytu dział papierów graficznych oraz wydzielone jednostki biznesowe, przychody wzrosły o 4,8%, głównie dzięki rosnącej sprzedaży realizowanej przez celulozownię Montes del Plata. Zysk operacyjny EBIT za 1. kwartał 2015 wyniósł 207 mln euro, zaś marża zysku operacyjnego EBIT pozostała na niezmienionym poziomie 8,1%. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 489 mln euro (przy 288 mln euro przed rokiem); przy wyłączeniu wydatków inwestycyjnych wyniosły one 261 mln euro (29 mln euro w 2. kwartale ub.r.). Uwzględniając całe 1. półrocze 2015, zysk operacyjny EBIT koncernu Stora Enso – w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. – wzrósł o 9,2%, m.in. dzięki sprzyjającym różnicom kursowym oraz redukcji kosztów zmiennych i pomimo niższych średnich cen sprzedaży papieru.

W specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso napisał: „W 2. kwartale br. odnotowaliśmy satysfakcjonujące przepływy gotówkowe, zaś nasza sprzedaż – wyłączając dział papierów graficznych i wydzielone jednostki biznesowe – wzrosła o 4,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2014. Ten wzrost obrazuje naszą zdolność do dalszych przekształceń całej firmy”.

Prezes Stora Enso podkreślił fakt, że marża zysku operacyjnego brutto pozostała na niezmienionym poziomie 8,1% pomimo słabszych niż oczekiwano wyników działu Consumer Board: „Są one rezultatem wyzwań, przed jakimi stanęły nasze zakłady produkcyjne Imatra i Skoghall, oraz niższych przychodów z naszych plantacji w Guangxi. Ponadto, kolejne koszty zostały wygenerowane w ramach przygotowań do uruchomienia zakładu produkcyjnego w Guangxi. W efekcie zwrot z zainwestowanego kapitału – w ujęciu całej grupy Stora Enso – spadł nieznacznie z 9,8% do 9,4%”.

Karl-Henrik Sundström wymienił kolejne kroki, jakie firma podjęła w kierunku przekształcania Stora Enso w bazującą na surowcach odnawialnych firmę skoncentrowaną na rozwijających się rynkach: „Uruchomiona stosunkowo niedawno celulozownia Montes del Plata w Urugwaju już teraz jest ważnym czynnikiem wzrostu i dochodowości realizowanych przez całą firmę. Zgodnie z planem przebiega budowa fabryki w Guangxi; właśnie jest w niej instalowana główna maszyna do produkcji tektury. Bez zakłóceń postępuje modyfikacja działającej w zakładach Varkaus maszyny (wytwarzającej obecnie papiery graficzne) z myślą o produkcji tektury typu kraft, bazującej na włóknach pierwotnych. Zakładamy, że proces jej dostosowywania do nowego asortymentu zostanie sfinalizowany przed końcem br. W 2. kwartale 2015 pracę rozpoczął też nowy tartak w Murowie w Polsce, co zwiększyło ilość wytwarzanych przez Stora Enso klasycznych produktów drzewnych. Z uwagi na niedochodowość, poinformowaliśmy z kolei o planowanym zamknięciu zakładu przetwarzającego tekturę falistą w Chennai w Indiach. Zatrudnione tam osoby otrzymają odpowiednią rekompensatę finansową i niezbędną pomoc w znalezieniu nowej pracy”.

Prezes Stora Enso wspomniał także o nowych inicjatywach, podejmowanych z myślą o rozszerzeniu asortymentu Stora Enso o zupełnie nowe produkty: „Jestem szczególnie dumny z rozpoczęcia współpracy z firmą NX Semiconductors, której efektem będą „inteligentne” rozwiązania opakowaniowe”.

Jak podkreślił Karl-Henrik Sundström, jednym z najważniejszych wydarzeń minionego kwartału było nawiązanie przez Stora Enso współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO). Podpisana umowa ma zapewnić, że realizowana przez skandynawską firmę polityka i wdrażane przez nią praktyki w rozsianych po całym świecie zakładach produkcyjnych są zgodne z międzynarodowymi standardami pracy. „Co więcej, wprowadziliśmy w życie wytyczne raportu opracowanego przez Duński Instytut Praw Człowieka (DIHR), dotyczącego działań realizowanych w tym zakresie przez naszą firmę. Wspólnie z międzynarodową firmą chemiczną Kemira rozpoczęliśmy też działania zmierzające do odpowiedzialnego zużycia wody w trzech wioskach w Guangxi”.

Prognozy kierownictwa Stora Enso na kolejne trzy miesiące 2015 r. zakładają podobny poziom przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego EBIT, jaki grupa osiągnęła w minionym kwartale. Planowane są w nim czasowe zamknięcia maszyn w kilku wybranych fabrykach, spowodowane dorocznymi pracami konserwacyjnymi.

„Jak zwykle chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają. Ciężko pracujemy, by nadal oferować rozwiązania i wartości, potrzebne zarówno dziś jak i w przyszłości” – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

Źródło: Stora Enso