Wyniki Stora Enso za 2014 rok
5 Feb 2015 11:56

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2014 i za cały ubiegły rok. Firma odnotowała w nim zysk operacyjny EBIT w wysokości 232 mln euro, co oznacza 40% wzrost w porównaniu z rokiem 2013. Kierownictwo Stora Enso podkreśla, że rezultat ten osiągnięto pomimo nieco niższych przychodów ze sprzedaży. Rok 2014 był dla firmy okresem kolejnych przekształceń i zmian restrukturyzacyjnych.

W 4. kwartale ub.r. Stora Enso odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2,552 mld euro, co oznacza 2,3% spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Jednak przy wyłączeniu narażonego na zmiany strukturalne działu papierów graficznych oraz wyników osiągniętych przez wydzielone ze spółki jednostki biznesowe, ostatnie trzy miesiące ub.r. przyniosły nieznaczny wzrost rzędu 1,4%. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w tym okresie 209 mln euro (przy 152 mln euro przed rokiem), głównie dzięki znaczącej redukcji kosztów. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 442 mln euro, a po odliczeniu wydatków inwestycyjnych - 178 mln euro.

Przychody ze sprzedaży Stora Enso zrealizowane w całym ub.r. wyniosły z kolei 10,213 mld euro, tj. o 3,3% mniej niż w roku 2013 (nie uwzględniając działu papierów graficznych i wydzielonych w ub.r. działów i fabryk firmy, wzrosły one o 1,3%). Niższe koszty, odnotowane już w 4. kwartale, wpłynęły na 40% wzrost zysku operacyjnego EBIT, który zamknął się kwotą 810 mln euro (578 mln euro w roku 2013). Firma odnotowała w nim także wysoki poziom przepływów gotówkowych – rzędu 1,139 mld euro oraz 255 mln euro po odliczeniu aktywów inwestycyjnych.

Komentując wyniki za 4. kwartał 2014 i za cały ubiegły rok, CEO firmy – Karl-Henrik Sundström powiedział: „Mamy za sobą kolejny stabilny kwartał. Pomimo wciąż niesprzyjającego otoczenia rynkowego, odnotowaliśmy w nim – w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 – wzrost rzędu 1,4%. Dane te nie uwzględniają odczuwającego strukturalne spadki działu papierów oraz jednostek biznesowych, wydzielonych z naszych struktur w ub.r. Obecnie aż 62% naszych przychodów ze sprzedaży realizujemy dzięki obszarom kluczowym dla przyszłości Stora Enso. Znacząca poprawa zysku operacyjnego EBIT to efekt naszych własnych inicjatyw w zakresie przekształcania całego przedsiębiorstwa oraz redukcji kosztów. W ubiegłym roku zwiększyliśmy także wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału – z 7 do 9,7%. Wyłączając projekty inwestycyjne, związane z naszą transformacją, jego wartość wyniosła 13,1%. Osiągnęliśmy też strategiczny dla nas cel, jakim był 13% wskaźnik wydajności inwestycji (ROCE)”.

CEO firmy Stora Enso podkreślił, że wciąż realizuje ona swój główny cel, jakim jest przekształcenie w osiągającą stabilne wzrosty spółkę, bazującą na surowcach odnawialnych. Pomóc ma w tym m.in. celulozownia Montes del Plata w Urugwaju, która już w grudniu zaczęła przynosić zyski. „To dla nas krok milowy – kontynuuje Karl-Henrik Sundström. – Co więcej, na początku tego roku w celulozowni Sunila rozpoczęliśmy ekstrakcję ligniny. Wciąż inwestujemy też w działania, związane z biosurowcami – w tym celu w Sztokholmie otworzymy dedykowane Centrum Innowacji. Pomimo nieznacznych opóźnień związanych z niezbędnymi pozwoleniami, zakład produkcji tektury w chińskim Guangxi ma rozpocząć działalność zgodnie z założeniami – w połowie 2016 roku. Z kolei pod koniec roku bieżącego chcemy uruchomić produkcję bazującej na włóknach pierwotnych tektury typu kraft w zakładach Varkaus w Finlandii. W tej samej lokalizacji zainwestujemy 43 mln euro w nową linię, wytwarzającą elementy budowlane z drewna. Zgodnie z planem ma ona rozpocząć pracę w 2. kwartale 2016 roku. 27 mln euro chcemy z kolei przeznaczyć na zwiększenie jakości i wydajności oraz redukcję kosztów działania maszyny produkującej tekturę w innej fińskiej fabryce – Imatra”.

W swoim komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Karl-Henrik Sundström wspomina też o kolejnych krokach, mających na celu usprawnienie działalności poszczególnych jednostek biznesowych Stora Enso: „W 1. kwartale tego roku powinien zakończyć się proces wydzielenia z naszych struktur zakładów papierniczych Uetersen. Pod koniec ub.r. sprzedaliśmy też Corenso – dział zajmujący się produkcją tektur tulejowych. Nieco wcześniej sprzedaliśmy udziały w amerykańskiej spółce, zajmującej się produkcją kaolinu. W roku 2015 mamy zamiar kontynuować działania związane z opuszczaniem tych obszarów rynku, które nie są dla nas kluczowe”.

Karl-Henrik Sundström wspomina także o zatrzymaniu w ub.r. jednej z maszyn papierniczych, pracujących w zakładach Veitsiluoto w Finlandii oraz o całkowitym zamknięciu fabryki Corbehem we Francji.

„Aby usprawnić działalność Stora Enso w kolejnych latach, jednostka biznesowa Renewable Packaging została przez nas podzielona na dwa osobne podmioty: Consumer Board i Packaging Solutions. Nowa struktura ma zwiększyć koncentrację na klientach końcowych, poprawić wydajność oraz umożliwić realizację szybszego wzrostu. Wprowadza ona też większą transparentność w raportowaniu finansowym obu działów”.

Karl-Henrik Sundström odnosi się także do prokeologicznych działań Stora Enso, zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju: „Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny znaleźliśmy się wśród liderów w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W stworzonym przez pozarządową organizacje CDP raporcie Climate Disclosure Leadership Index za 2014 rok – stanowiącym część projektu CDP Nordic 2014 Report – uzyskaliśmy najlepszy możliwy wynik”.

Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że w 1. kwartale br. zarówno przychody ze sprzedaży, jak też zysk operacyjny EBIT utrzymają się na poziomie zbliżonym do zrealizowanego w 4. kwartale 2014.

Źródło: Stora Enso