Wyniki Stora Enso za 2015 rok
10 Feb 2016 15:03

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał ub.r. i za cały 2015 rok. Pomimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży, firma odnotowała w nim 13% wzrost zysku operacyjnego EBIT. W specjalnym komunikacie dla akcjonariuszy i inwestorów kierownictwo Stora Enso podkreśla stabilną sytuację finansową spółki, m.in. w obszarze przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej.

Przychody ze sprzedaży Stora Enso zamknęły się w 4. kwartale ub.r. kwotą 2,487 mld euro, co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Wyłączając jednak przeżywający strukturalne spadki dział papierów oraz wydzielone w 2015 r. zakłady w Corenso i Barcelonie, spółka odnotowała w tym czasie wzrost obrotów o 5,4%. Na ten wynik znaczący wpływ miała sprzedaż zrealizowana przez celulozownię Montes del Plata oraz zakłady Varkaus, specjalizujące się w produkcji tektury typu kraft.

Zysk operacyjny EBIT wzrósł w 4. kwartale ub.r. o 15,8% do poziomu 242 mln euro (przy 209 mln euro rok wcześniej), przede wszystkim za sprawą wysokich obrotów odnotowanych przez dział Biomaterials, redukcji kosztów zmiennych oraz sprzyjających różnic kursowych. Na uwagę – zdaniem kierownictwa Stora Enso – zasługuje także wartość przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, która wyniosła w ostatnim kwartale ub.r. 412 mln euro.

Z kolei w całym roku 2015 przychody ze sprzedaży Stora Enso wyniosły 10,04 mld euro, co oznacza spadek o 1,7% w porównaniu z 2015 r. Wyłączając wspomniane wcześniej czynniki (dział papierów, wydzielone zakłady produkcyjne), firma odnotowała wzrost o 4,6%, głównie za sprawą stale rosnącej sprzedaży realizowanej przez celulozownię Montes del Plata. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w ub.r. 915 mln euro, co oznacza 13% wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 1,556 mld euro (przy 1,139 mld euro w 2014 r.). W związku z powyższym zarząd Stora Enso rekomenduje wypłatę dorocznej dywidendy w wysokości 0,33 euro za akcję (zamiast wcześniej rekomendowanych 0,3 euro).

Komentując wyniki finansowe za 2015 r. w specjalnym komunikacie dla inwestorów i klientów, Karl-Henrik Sundström – CEO koncernu Stora Enso – napisał: „Po raz kolejny udowodniliśmy naszą zdolność do przekształcania się w firmę, bazującą na surowcach odnawialnych. Świadczy o tym chociażby znaczący wpływ sprzedaży zrealizowanej przez celulozownię Montes del Plata i produkujące tekturę typu kraft zakłady Varkaus na nasze obroty zrealizowane w 4. kwartale ub.r. Przyniósł on również stabilne przepływy gotówkowe, zaś zysk operacyjny EBIT wzrósł w nim o 15,8%. Największy jednostkowy zysk EBIT odnotował dział produktów drzewnych, głównie za sprawą niższych kosztów pozyskiwania surowca oraz sprzyjającym różnicom kursowym. Wyłączając projekt realizowany w Beihai w Chinach, zwrot z zainwestowanego kapitału wyniósł w ostatnim kwartale ub.r. 13%”.

Wspomniana inwestycja związana jest z budową maszyny produkującej tekturę konsumencką – ma ona rozpocząć pracę w 2. kwartale br. Zgodnie z planem postępują również prace w zakładach Varkaus, związane z ich pełnym dostosowaniem do wytwarzania tektury typu kraft. Tu produkcja ruszy pełną parą na początku 2017 r. W związku ze strategią przekształcania Stora Enso w firmę bazującą na surowcach odnawialnych, w październiku ub.r. z jej struktur wydzielony został zakład produkcyjny w Barcelonie. Koncern ogłosił również plany sprzedaży swoich udziałów w zakładach papierniczych w brazylijskim Arapoti.

„Jesteśmy zdeterminowani, by wciąż pozostawać liderem innowacji dla całego przemysłu. W związku z tym w 4. kwartale ub.r. otworzyliśmy dwa centra innowacji. Pierwsze, zlokalizowane w Helsinkach, jest dedykowane opakowaniom. Znajduje się tu m.in. ośrodek badawczo-rozwojowy, służący tworzeniu innowacyjnych, proekologicznych projektów opakowaniowych wspólnie z naszymi klientami i udziałowcami. Drugie, z siedzibą w Sztokholmie, dedykowane jest rozwojowi biosurowców. W jego ramach działają ośrodki zajmujące się badaniami, nowymi zastosowaniami, rozwojem biznesu oraz strategicznym marketingiem. Jego zadaniem jest tworzenie odnawialnych rozwiązań i wyrobów na bazie biocelulozy, które w założeniu mają zastąpić produkty oparte na materiałach kopalnych”.

Karl-Henrik Sundström zaznaczył też, że Stora Enso stale inwestuje w przyszłościowe przedsięwzięcia: „Poza realizowaną planowo inwestycją w Beihai podjęliśmy decyzję o rozbudowie oraz renowacji wchodzących w skład działu Wood Products tartaków Ala w Szwecji (kosztem 16 mln euro) oraz Honkalahti w Finlandii (kosztem 10 mln euro)”

CEO firmy wyraził też zadowolenie z faktu, że raport dotyczący realizowanej przez Stora Enso polityki zrównoważonego rozwoju za rok 2014 otrzymał cztery wyróżnienia przemysłowe. Jego oceny dorocznie dokonuje fińska organizacja non-profit FIBS, specjalizująca się w działaniach w obszarze odpowiedzialności korporacyjnej. Co więcej, niedawno spółka sfinalizowała trzyletni projekt związany z odpowiedzialnym zużyciem wody w wioskach chińskiej prowincji Guangxi. Był on realizowany wspólnie ze spółką chemiczną Kemira. „Warto podkreślić, że jesteśmy jedną z nielicznych firm w skali świata, która publicznie prezentuje swoje działania związane z ochroną praw człowieka w kontekście prowadzonej produkcji, pozyskiwania surowców drzewnych, zarządzania łańcuchem dostaw oraz kreowania relacji w lokalnych społecznościach” – napisał Karl-Henrik Sundström. Dodał również, że szereg planowanych działań bazuje na wytycznych Duńskiego Instytutu Praw Człowieka, z którym ściśle współpracuje Stora Enso.

Odnosząc się do najbliższej przyszłości, CEO koncernu podkreślał, że mimo ogromu pracy, jaka pozostała do wykonania, dotychczasowe działania potwierdzają zdolność Stora Enso do przekształcania się w firmę bazującą na surowcach odnawialnych: „Proces ten jest odzwierciedlany w wartościach, jakie przekazujemy naszym klientom, jak również w naszych wynikach finansowych”.

Prognozy kierownictwa koncernu na 1. kwartał 2016 r. zakładają uzyskanie przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego EBIT na poziomie z ostatniego kwartału ub.r. Nie są przewidywane żadne istotne przestoje w zakładach produkcyjnych wchodzących w struktury Stora Enso.

„Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają. Ciężko pracujemy, by nadal oferować rozwiązania i wartości, potrzebne zarówno dziś, jak i w przyszłości” – podsumował Karl-Henrik Sundström.

Źródło: Stora Enso