Wyniki Stora Enso za 3. kwartał 2014
29 Oct 2014 11:21

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Firma zanotowała w nim 14% wzrost zysku operacyjnego EBIT, do poziomu 210 mln euro. Był to bardzo dobry kwartał zwłaszcza dla działu Renewable Packaging, w którego przypadku zysk operacyjny EBIT wzrósł aż o 30%. Pozostałe działy poprawiły (Biomaterials) bądź też utrzymały (Building & Living i Printing & Reading) wyniki podobne do ubiegłorocznych. Współczynnik przepływów gotówkowych wyniósł w 3. kwartale br. 7,5% (przy 5,4% przed rokiem), zaś ich wartość z działalności operacyjnej zamknęła się kwotą 257 mln euro. Biorąc pod uwagę pierwsze trzy kwartały br., sprzedaż Stora Enso wyniosła 7,661 mld euro, zaś zysk operacyjny 601 mln euro (436 mln euro w analogicznym okresie ub.r.).

Komentując wyniki za 3. kwartał br. CEO firmy Stora Enso – Karl-Henrik Sundström powiedział: „Osiągnęliśmy w nim bardzo dobry rezultat. Nasza sprzedaż, wyłączając przechodzący kryzys strukturalny dział papierów graficznych, wzrosła o 3%. Osiągnęliśmy też sukces w zakresie zarządzania kosztami, a nasz zysk operacyjny EBIT wzrósł w ujęciu rocznym o 14%. Z kolei o 9,7% zwiększył się zwrot z inwestycji kapitałowych, co oznacza kolejny krok we właściwym kierunku. Co więcej, z 3,1 do 1,8 obniżył się współczynnik relacji długu netto do zysku EBITDA”.
„Trzeci kwartał przyniósł naszej firmie kilka milowych kroków ku temu, by Stora Enso stała się skoncentrowaną na swoich klientach firmą, bazującą na surowcach odnawialnych – kontynuuje CEO koncernu. – Najważniejszym z nich było oddanie do użytku nowo wybudowanej celulozowni Montes del Plata w Urugwaju. Obecnie jesteśmy gotowi na to, by systematycznie zwiększać jej moce produkcyjne”.
Produkcja w Montes del Plata ruszyła z początkiem czerwca, zaś oficjalne uruchomienie zakładu miało miejsce we wrześniu. Stora Enso, jako udziałowiec zarządzającej celulozownią spółki joint venture, ma prawo do zagospodarowania w skali roku 240-275 tys. ton produkowanej tu celulozy.
Trzeci kwartał przyniósł też informację o rozpoczęciu przez Stora Enso zmian w zakładach Varkaus w Finlandii, dotychczas produkujących papiery graficzne. Już pod koniec 2015 roku na tej samej, zmodyfikowanej maszynie, będą tu wytwarzane tektury, bazujące na włóknach pierwotnych.
Kolejna ważna inwestycja Stora Enso to zakłady produkcji tektury w Guangxhi w Chinach. Jej realizacja przebiega zgodnie z planem. Poza tym wydzieliliśmy z naszych struktur spółkę Corenso, rozpoczęliśmy też w USA budowę zakładu, w którym pozyskiwane z biomasy cukry będą mogły być przetwarzane w różnego rodzaju biosurowce. Te kroki, poza ciągłymi inwestycjami w istniejące portfolio produktów, odgrywają bardzo istotną rolę w naszym programie transformacji” – mówi Karl-Henrik Sundström.
Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że 4. kwartał br. przyniesie sprzedaż porównywalną z wynikiem osiągniętym w poprzednich trzech miesiącach (ok. 2,5 mld euro). Zysk operacyjny EBIT wyniesie wartość nieco niższą od tej uzyskanej w 3. kwartale br. (210 mln euro), głównie za sprawą sezonowych wahań koniunktury na rynkach, gdzie obecne są działy Renewable Packaging i Building & Living.
„3. kwartał br. był moim pierwszym w roli CEO koncernu Stora Enso. Jestem pod dużym wrażeniem kompetencji i zaangażowania wykazywanego przez naszych pracowników na wszystkich szczeblach. Budują oni przyszłość Stora Enso, tworząc jednocześnie wartość dla naszych klientów” – podsumowuje CEO firmy.

Źródło: Stora Enso