Wyniki Stora Enso za 3. kwartał 2015: stabilne finanse, wzrost zysku operacyjnego EBIT
29 Oct 2015 10:10

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 3. kwartał 2015. Jej przychody ze sprzedaży wyniosły w nim 2,5 mld euro, co oznacza rezultat niemal identyczny jak ten osiągnięty w analogicznym okresie ub.r. Wyłączając narażony na strukturalny spadek popytu dział papierów graficznych oraz wydzielone jednostki biznesowe, sprzedaż całej grupy wzrosła o 4,9%, głównie dzięki obrotom zrealizowanym przez celulozownię Montes del Plata w Urugwaju oraz za sprawą sprzyjających różnic kursowych.

Zysk operacyjny EBIT firmy Stora Enso za 3. kwartał br. wyniósł 246 mln euro, co oznacza wzrost rzędu 17,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. Z kolei marża zysku brutto zwiększyła się do poziomu 9,8% (przy 8,4% przed rokiem), w czym duża zasługa sprzedaży odnotowanej przez wspomniane już zakłady w Urugwaju, korzystnej sytuacji na rynkach walutowych oraz niższych kosztów pozyskiwania włókien drzewnych, niezbędnych do produkcji. Przepływy gotówkowe Stora Enso z działalności operacyjnej zamknęły się w 3. kwartale br. kwotą 484 mln euro (przy 257 mln euro przed rokiem); ich wartość po odliczeniu wydatków inwestycyjnych wyniosła 234 mln euro (28 mln euro w 3. kwartale 2014).

Firma podała również skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały tego roku. Przychody ze sprzedaży, zrealizowane przez całą grupę, spadły w tym okresie o 1,4%. Jednak – nie uwzględniając działu papierów graficznych i wydzielonych jednostek biznesowych – odnotowany został wzrost o 4,1%. W porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami ub.r. znacząco zwiększył się zysk operacyjny EBIT – o 12%. Wpływ na to miały przede wszystkim sprzyjające różnice kursowe i niższe koszty związane z pozyskiwaniem włókien drzewnych.

W specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu Stora Enso napisał: „Z roku na rok proces przekształcania Stora Enso w przedsiębiorstwo bazujące na surowcach odnawialnych nabiera rozmachu. Odzwierciedleniem tego są wyniki za 3. kwartał br., w którym nasza sprzedaż – przy wyłączeniu działu papierów i jednostek wydzielonych – wzrosła o 4,9%. W dużej mierze przyczyniły się do tego wzrosty sprzedaży zrealizowane przez jednostki biznesowe Biomaterials i Consumer Board. Wyniosły one – odpowiednio – 38% i 4%. W przypadku pierwszej z nich o tak spektakularnym wyniku zdecydowały przede wszystkim obroty celulozowni Montes del Plata. Nie ustajemy też w wysiłkach, by stale generować odpowiedni poziom przepływów gotówkowych”.

Karl-Henrik Sundström podkreślił, że sprzedaż zrealizowana przez jednostkę Biomaterials miała swój udział także w znaczącym wzroście zysku operacyjnego EBIT: „W 3. kwartale br. wyniósł on 246 mln euro i był wyższy o 17,1% niż w analogicznym okresie roku 2014. To także efekt sprzyjających różnic kursowych i niższych kosztów pozyskiwania włókien drzewnych. Z kolei stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wzrosła w omawianym okresie z 9,7% do 11,6%”.

Prezes Stora Enso wspomniał także o kolejnych podejmowanych przez firmę działaniach, które mają być ważnymi etapami w procesie jej transformacji. W ostatnim czasie w zmodyfikowanej maszynie papierniczej w zakładach Varkaus (Finlandia) uruchomiona została produkcja tektury typu kraft, bazującej na włóknach pierwotnych. Obecnie ma miejsce rozruch maszyny; kierownictwo firmy zakłada, że pełne moce produkcyjne osiągnie ona na początku 2017 roku. W tej samej papierni w połowie przyszłego roku rozpocznie działalność nowa linia produkująca drewniane elementy budowlane. W tym samym okresie ma zostać uruchomiona maszyna do produkcji tektury w Guangxhi w Chinach. Minione miesiące przyniosły z kolei wydzielenie ze struktur Stora Enso zakładów produkcyjnych, nie będących kluczowymi dla przyszłości spółki: w Komárom na Węgrzech oraz w Barcelonie.

Na zakończenie Karl-Henrik Sundström odniósł się do przewidywanych wyników finansowych Stora Enso w ostatnim kwartale br.: „Zakładamy, że przychody ze sprzedaży oraz zysk operacyjny EBIT zrealizowane w tym okresie będą zbliżone do rezultatów osiągniętych w 3. kwartale 2015. Spadną w nim – o 40 mln euro – koszty związane z przestojami maszyn, spowodowanymi ich sezonową konserwacją. Dotyczy to przede wszystkim zakładów produkcyjnych wchodzących w skład jednostki biznesowej Paper”.

„Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają. Ciężko pracujemy, by nadal oferować rozwiązania i wartości, potrzebne zarówno dziś jak i w przyszłości” – podsumował Karl-Henrik Sundström.

Źródło: Stora Enso