Wzrost przychodów i zysków firmy Krynicki Recykling
21 Mar 2016 09:40

Krynicki Recykling – największa w Polsce firma przetwarzająca i uzdatniająca stłuczkę szklaną – w 2015 roku osiągnęła 72,96 mln złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wzrost względem 2014 roku wyniósł zatem 31,4%. Spółka w 2015 roku wypracowała narastający zysk netto w wysokości 7,9 mln zł, czyli o 33,4% więcej rok do roku. EBIDTA wyniosła zaś 22,67 mln zł, czyli o 32% więcej niż przed rokiem.

Niedawno podpisane kontrakty – poszerzające portfel zamówień – powinny przełożyć się na dalszy trwały wzrost przychodów oraz pozostałych wskaźników ekonomicznych.

„Na przełomie 2015 i 2016 roku sfinalizowaliśmy szereg umów na dostawę stłuczki szklanej z trzema wiodącymi koncernami produkującymi opakowania szklane. W 2016 roku tylko te kontrakty powinny przełożyć się na ponad 60 mln złotych przychodów. Nasze inwestycje w nowoczesne technologie pozwoliły nam na oferowanie wysokiej jakości surowca, który stanowi atrakcyjną propozycję dla największych krajowych i zagranicznych producentów opakowań szklanych. Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji Grupy nie tylko w Polsce, gdzie jesteśmy już niekwestionowanym liderem, ale również na rynkach zagranicznych – przede wszystkim w państwach bałtyckich” – mówi Adam Krynicki, prezes zarządu Krynicki Recykling SA.

W grudniu 2015 i styczniu 2016 roku Krynicki Recykling zawarł szereg znaczących umów z największymi koncernami produkującymi opakowania szklane. W dniu 22 grudnia 2015 Krynicki Recykling przedłużył umowę z O-I Europe do 2022 roku. Na mocy długoterminowego kontraktu spółka będzie dostarczała światowemu potentatowi stłuczkę szklaną niezbędną do produkcji szkła opakowaniowego. Przewidywana wartość dostaw w okresie kolejnych 7 lat wynosi 284 mln zł. Ponadto, w dniu 13 stycznia 2016 Krynicki Recykling zawarł umowę z Ardagh Glass na dostawę stłuczki szkła opakowaniowego. Wartość kontraktu szacowana jest na 14,47 mln zł. Dostawy będą realizowane w 2016 roku.

Krynicki Recykling podpisał kontrakt z CP Glass przedłużający współpracę na 2016 rok. Szacunkowa wartość umowy wynosi 10 mln zł w dniu 14 stycznia 2016. Strategiczna współpraca zakłada dostawę stłuczki szklanej, niezbędnej do produkcji opakowań.

Źródło: portalspozywczy.pl