Wzrost rynku opakowań odnawialnych do 2020 r.
15 Apr 2016 09:30

Według raportu opublikowanego niedawno na brytyjskim portalu Report Buyer zrównoważony rynek opakowań ma rozwijać się do 2020 r. w średnim tempie rocznym 7,17%. Jego wzrost jest pobudzany przez takie czynniki jak zwiększenie zdolności produkcyjnych przemysłu opakowań, zwłaszcza w krajach rozwijających się, surowe przepisy dotyczące recyklingu, a także zwiększenie świadomości odnośnie roli ekologicznych materiałów opakowaniowych.

Przewiduje się, że do 2020 r. najszybszy wzrost zanotuje rynek azjatyckiego wybrzeża Pacyfiku, co będzie wynikać z powodu dużych inwestycji w przemyśle opakowaniowym, a także szybkiego rozwoju tamtejszych krajów. Towarzyszy temu rosnący trend recyklingu opakowań i popyt na opakowania wtórne w takich krajach jak Indie i Chiny.

Rosnąca świadomość potrzeby ochrony środowiska i znaczenia zrównoważonego rozwoju w opakowalnictwie jest głównym czynnikiem zmian zachodzących na tym rynku na całym świecie. Ponadto wzrost handlu internetowego i redukcja rozmiaru opakowań są istotnymi kwestiami przyczyniającymi się do rozwoju rynku opakowań odnawialnych. Jednak zjawiska - takie jak wysokie koszty utylizacji i zły stan techniczny zakładów recyklingu - mogą utrudniać rozwój tego rynku. Pokonanie wyzwań wynikających z wahań cen surowców może także okazać się istotne dla przyszłości tej branży.

Raport omawia rynek odnawialnych opakowań w głównych regionach świata, takich jak Ameryka Północna, Europa, region azjatyckiego wybrzeża Pacyfiku i pozostałej części świata. Rynek opakowań ekologicznych jest tu przedstawiony w rozbiciu na materiały, procesy, funkcje, aplikacje i regiony świata.

Opakowania z papieru i tektury będą najszybciej rozwijającym się segmentem rynku w ciągu najbliższych pięciu lat. Te nadające się do recyklingu zdominują rynek zrównoważonych opakowań w latach 2015-20. Inne, stosowane do żywności i napojów, będą najszybciej rozwijającym się segmentem odnawialnych opakowań w latach 2015-20.

Raport analizuje różne trendy marketingowe i proponuje najskuteczniejsze strategie wzrostu na tym rynku. Określa on jego dynamikę rynku, w tym także czynniki wpływające na jego wzrost i spadek, nowe możliwości i wyzwania. Raport zawiera również profile największych kompanii produkujących ekologiczne opakowania takie jak Amcor Ltd. (Australia) Bemis Co. (USA), Tetra Laval International (Szwajcaria), Mondi plc (RPA), Westrock Co. (USA), BASF (Niemcy), Sonoco Products Co. (USA), Smurfit Kappa (USA), Sealed Air Corporation (USA), a Huhtamaki OYJ (Finlandia).

Na podstawie informacji Report Buyer opracował TG