Zakończyła się akcja „Chronię lasy. Segreguję”
6 Nov 2015 09:25

Jedna z najbardziej kompleksowych akcji ekologicznych w Polsce dobiegła końca. Jej wyjątkowość wynikała z kilku powodów. Rzadko spotyka się działania organizowane zespołowo przez wszystkich uczestników procesu segregacji i recyklingu – Urząd Miasta (Patronat nad akcją objął Prezydent Krakowa, Pan Jacek Majchrowski a w działania czynnie włączył się Wydział Kształtowania Środowiska), przedsiębiorstwo zajmujące się oczyszczaniem Miasta (MPO), producenta opakowań (firma Tetra Pak), a także - pośrednio - recyklerów, którzy wspierali organizatorów, m.in. poprzez prezentowanie efektów recyklingu. Organizatorów zaskoczyło pozytywnie również zaangażowanie mieszkańców Krakowa.

Co najważniejsze – akcja już przynosi efekty. Jeszcze w trakcie działań edukacyjnych zauważono wzrost ilości wysegregowanych kartoników (do 330 ton na koniec września), a miasto planuje utrzymanie tego wysokiego poziomu w przyszłości; do końca roku 2015 roku oraz w kolejnych latach do recyklingu ma zostać przekazanych około 500 ton opakowań po płynnej żywności, co odpowiada prawie 6,5 ha ocalonego przed wycinką lasu. Przyjmuje się bowiem, że do wyprodukowania 1 tony papieru potrzeba celulozy z ok. 17 ściętych drzew, a z kartoników można odzyskać aż do 75% tego surowca! Taki produkt można wykorzystać np. do produkcji tektury falistej czy chusteczek higienicznych. Jeśli dodamy do tego wyniku prawie 486 ton makulatury, którą w czasie bliźniaczej akcji organizowanej przez Urząd Miasta zebrała młodzież z lokalnych szkół, to można powiedzieć, że Kraków ocalił w tym roku naprawdę wielki las!

Widok 17 ściętych drzew i drwala, który kończył dzieło – tak rozpoczęła się akcja jeszcze we wrześniu. Zadziałało to na mieszkańców Krakowa elektryzująco. Taki był cel organizatorów, którzy poprzez swoje działania chcieli zwrócić uwagę na wartość surowców wtórnych, np. celulozy najwyższej jakości, która znajduje się w kartonach po płynnej żywności. Akcja była kompleksowa i skierowana również do dzieci i młodzieży; dla uczniów krakowskich szkół zorganizowano grę miejską, która zakończyła się 4 listopada uroczystą galą w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. W uroczystości wzięli udział znakomici goście - Wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbieta Koterba, Wiceprezes MPO Kraków Marek Kabaciński, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UM Krakowa Ewa Olszowska – Dej, przedstawiciele firmy Tetra Pak oraz uczniowie i nauczyciele krakowskich szkół. W konkursie przyznano po trzy punktowane miejsca w kategoriach „szkoły podstawowe” i „gimnazja”. Zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego pod opieką Magdaleny Brzęk oraz uczniowie
z Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza pod opieką Anny Manczyk. W trakcie imprezy rozdano także wyróżnienia za zbiórkę makulatury. Rekordzistą była Szkoła Podstawowa
nr 7 w Krakowie z wynikiem 119,51 kg/uczniat.

W trakcie Gali pokazano film edukacyjny dotyczący recyklingu, a dodatkową atrakcję stanowił koncert zespołu Recycling Band – finalisty programu „Mam talent” - którego członkowie grają na instrumentach wykonanych w całości ze śmieci.

Akcja „Chronię lasy. Segreguję” była skierowana również do pozostałych mieszkańców Krakowa, którzy mogli wziąć udział w licznych atrakcjach, np. dniu animacji na Bulwarze Czerwieńskim i wystawie plenerowej. W środkach masowego transportu emitowano programy informacyjne dotyczące sposobów postępowania z odpadami. Odbyły się również warsztaty recyklingowe, podczas których każdy mógł wytworzyć swój własny papier czerpany z kartoników, na ulicach Krakowa układano gigantyczne ekopuzzle, a najmłodsze dzieci malowały domki z recyklingowej tektury. Przygotowano i wyemitowano dwa kilkudziesięciominutowe programy telewizyjne na temat postępowania z odpadami.

Źródło: Biuro organizatora akcji