Zmiana w składzie Rady Nadzorczej firmy Heidelberger Druckmaschinen AG
4 Feb 2015 12:42

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) poinformowała o zmianie przedstawiciela udziałowców w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Lone Fønss Schrøder (54) na własną prośbę zrezygnowała z mandatu i z dniem 31 stycznia 2015 r., po blisko 4 latach, ustąpiła ze składu Rady Nadzorczej.

2 lutego 2015 r. sąd rejestrowy w Mannheim mianował na jej miejsce Kirsten Lange (48) z zarządu firmy Voith Hydro. Od września 2012 r. Lange jest członkiem zarządu tej firmy odpowiedzialnym za dział Rozwoju Biznesu. Wcześniej przez ponad 20 lat pełniła funkcje kierownicze w Boston Consulting Group (BCG), gdzie zajmowała się międzynarodowymi projektami budowy maszyn i przedsiębiorstw.

„Rada Nadzorcza pragnie podziękować Lone Fønss Schrøder za jej wartościowe wsparcie i współpracę w ostatnich kilku latach” - powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej Heidelberga Robert J. Koehler. “Jestem nam jednocześnie bardzo miło powitać doświadczonego pracownika szczebla kierowniczego w osobie Kirsten Lange. Jej wszechstronna wiedza dotycząca sektora mechaniki będzie stanowić dla nas istotną wartość dodaną” - dodał.

Na podstawie informacji firmy Heidelberg opracował TK