Zmiany w zarządzie Plast-Boxu
21 Jan 2016 10:33

W grudniu 2015 roku nastąpiły znaczące przetasowania w strukturze akcjonariatu Plast-Box S.A., producenta opakowań z tworzyw sztucznych, sprzedającego swoje produkty niemal do wszystkich krajów w Europie. W dniu 16 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza w nowym składzie zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku, podejmując decyzję o powołaniu z dniem 1 lutego na stanowisko prezesa zarządu Grzegorza Pawlaka, pełniącego w ostatnim czasie rolę dyrektora generalnego w spółce córce na Ukrainie, będącego już w przeszłości prezesem. Stanowisko wiceprezesa powierzono Krzysztofowi Pióro, który od maja 2015 roku zarządzał grupą kapitałową Plast-Box S.A. w formule jednoosobowego zarządu.

„Plast-Box ma za sobą udany 2015 rok, wbrew wielu przeciwnościom, chociażby takim jak wysokie ceny surowca. Zmiany, które nastąpiły w akcjonariacie i Radzie Nadzorczej spółki, stabilizują jej sytuację i dają możliwość realizacji ambitnej strategii na lata 2016-2021. Zamierzamy stale i konsekwentnie rosnąć, zwiększając wartość akcji, pozostając spółką dywidendową. Zrobimy wszystko co możliwe, żeby wykazać inwestorom, że warto inwestować w nasze akcje, że jesteśmy podmiotem działającym na bardzo perspektywicznym rynku i posiadającym mocne fundamenty - mówi Grzegorz Pawlak.

Grzegorz Pawlak jest przedsiębiorcą i współzałożycielem Plast-Boxu, rozwijającym spółkę od lat. Krzysztof Pióro to manager z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami produkcyjnymi, działającymi w skali międzynarodowej. Obaj panowie współpracowali już ze sobą w latach 2012-2013, oraz współdziałają w okresie od maja 2015.

„W roku 2016 chcemy zrealizować inwestycje w maszyny i formy, aby zwiększyć nasze moce produkcyjne i wprowadzić do sprzedaży nowe produkty, które uzupełnią i wzmocnią ofertę Plast-Boxu. To będzie dla nas dobry rok” - zapewnia Krzysztof Pióro.

Źródło: Plast-Box