Zmiany w zarządzie PTS Plast-Box S.A.
2 Jan 2023 14:10

Początek nowego roku przynosi kluczowe zmiany w strukturze zarządu Plast-Box S.A., czołowego producenta opakowań z tworzyw sztucznych. Rada nadzorcza spółki powołała dwóch członków zarządu, poszerzając obecny ‎jednoosobowy skład reprezentowany przez prezesa Grzegorza Pawlaka.‎ Z dniem 1 stycznia 2023 r. stanowiska członków zarządu objęli Adam Pawlak i Artur R. Skonieczny. Rozbudowa struktur biznesowych jest naturalną konsekwencją strategii dynamicznego rozwoju Grupy i służy przede wszystkim zwiększaniu efektywności w zarządzaniu jej podmiotami.

Nowi członkowie zarządu pełnią w Plast-Box kluczowe funkcje menadżerskie i nadal będą realizowali swoje obowiązki w tym zakresie. Adam Pawlak (na zdjęciu z lewej) ze spółką Plast-Box S.A. związany jest niemal od początku jej istnienia. Specjalizował się w rozwoju i zarządzaniu strukturami IT. W 2016 r. objął stanowisko dyrektora produkcji, a w 2021 r. został dyrektorem operacyjnym oraz dyrektorem ds. inwestycji i rozwoju Grupy Plast Box. Artur R. Skonieczny (z prawej) związany jest z Plast-Box od 2001 r. Funkcje menadżerskie w spółce pełni od 2003 r. W tym czasie zbudował i rozwinął całą strukturę sprzedaży eksportowej. W 2020 r. objął stanowisko dyrektora handlowego Grupy Plast Box.

Grzegorz Pawlak (niżej z lewej), który kolejną kadencję będzie reprezentował zarząd, pełniąc funkcję prezesa, to manager z pasjami i długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami, projektami i procesami biznesowymi. Jest założycielem i akcjonariuszem spółki Plast-Box S.A. O zmianach strukturalnych mówi: Są one kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju Grupy. Jesteśmy dużą, międzynarodową firmą, z potężnym potencjałem, który skutecznie chcemy wykorzystać. Zasilenie zarządu doświadczeniem i wiedzą zaufanych menadżerów pozwoli nam ten cel szybko zrealizować. Serdecznie gratuluję nowym członkom, życząc im powodzenia na nowej, zawodowej ścieżce. Jestem przekonany, że kompetencje Adama Pawlaka i Artura R. Skoniecznego przełożą się na dalszy, dynamiczny rozwój spółki, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Rozszerzenie zarządu Plast-Box powinno pomóc w efektywnym zarządzaniu różnymi obszarami szybko rosnącej spółki o międzynarodowym charakterze. Grzegorz Pawlak dodaje, że zmiany te wynikają z konieczności dostosowania dotychczasowej struktury spółki do skali biznesu. Dzięki nowym osobom w składzie zarządu znacząco skrócimy procesy decyzyjne, a jednocześnie ujednolicimy struktury nadzorcze w całej Grupie – dodaje.

W ostatnim kwartale 2022 r. Grupa Plast-Box na podstawie umowy inwestycyjnej sfinalizowała proces przejęcia Grupy Suwary S.A. Jeszcze przed końcem roku, 28 grudnia 2022 r., nastąpiły zmiany w składzie osobowym zarządu spółki. Rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie złożył Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu Spółki. Do objęcia tego stanowiska został powołany Krzysztof Kmita (z prawej), który z Plast-Box związany jest od 2008 roku. Od 2012 r. jest dyrektorem finansowym spółki. Skutecznie zarządza ryzykiem i czujnie nadzoruje kwestie realizacji wyników biznesowych Grupy Plast Box. Od dłuższego czasu wspierał zarząd w podejmowaniu strategicznych decyzji, mających na celu konsekwentny rozwój spółek.

Opracowano na podstawie informacji Grupy Plast-Box