Znamy termin zgłoszeń do konkursów PakStar oraz Student PakStar
28 Jan 2016 11:43

Organizatorzy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar oraz V Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student PakStar poinformowali, że formularze ze zgłoszeniami oraz wzory opakowań można przesyłać do 31 maja 2016 r.

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań wspólnie z Polską Izbą Opakowań (PIO), Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP), Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz kierownictwem Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK z Poznania zapraszają producentów, studentów, projektantów i użytkowników opakowań oraz materiałów opakowaniowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2016 i Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar 2016. Uczestnicy konkursów ubiegać się będą o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe, oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w światowych konkursach opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award, organizowanych przez Światową Organizację Opakowań WPO (World Packaging Organization).

Sukcesy poprzednich edycji konkursu PakStar dowiodły, że spełniono oczekiwania przemysłu i handlu, tworząc warunki dla rozwoju wzornictwa opakowań i polepszenia ich jakości oraz konkurencyjności wyrobów, jak również zapewniając szeroką promocję laureatom.
CEL I ZASADY KONKURSÓW

Celem konkursu PakStar i Student PakStar jest pokazanie, wyrażenie uznania oraz nagrodzenie wysiłków i innowacyjnych działań zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokojenia potrzeb ich użytkowników, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Zasady i warunki udziału w konkursach wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronach internetowych organizatorów: www.cobro.org.pl; www.pio.pl; www.taropak.pl. Zasady te wynikają z postanowień regulaminów konkursów WorldStar i WorldStar Student Award.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA i KRYTERIA OCENY

Zgodnie z regulaminami, do udziału w konkursie PakStar 2016 mogą być zgłaszane opakowania lub ich elementy (np. etykieta) oraz materiały opakowaniowe, zwane dalej „wzorami”, wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce (wprowadzone do obrotu), natomiast w konkursie Student PakStar – projekty opakowań. Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.

Komisja Konkursowa - składająca się z uznanych autorytetów z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań - dokona oceny wzorów w oparciu o następujące kryteria: nowoczesność, innowacyjność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych, przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania, ochrona zawartości, walory ekologiczne, informacyjne, estetyczne i reklamowe.

WYNIKI KONKURSÓW

Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników nastąpi w II kwartale 2016 roku, natomiast ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień we wrześniu 2016 roku podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK w Poznaniu.

Wyniki konkursów rozpowszechniane będą w prasie branżowej, folderze laureatów oraz mediach, w tym w internecie na stronach organizatorów konkursów.

Nagrodzone i wyróżnione wzory będą eksponowane w odrębnym stoisku laureatów na Targach TAROPAK 2016, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku PakStar oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych i telewizyjnych.

Nagrody i wyróżnienia przyznane w obu konkursach upoważniają Laureatów do ubiegania się o trofea światowych konkursów opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award.

Dotychczasowymi polskimi laureatami Światowego Konkursu Opakowań Worldstar były:

- Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa za pudełko do detalicznej sprzedaży i prezentacji kosmetyków (WorldStar 2003);

- Ecolean Poland Sp. z o.o., Jaworowa Raszyn za folię Lean Cover Carbon Black (LCCB) do pakowania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (WorldStar 2004);

- Hartmann Polska Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski za opakowanie do jaj iMAGICTM (WorldStar 2004);

MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., Rzeszów za worek do nawozów mineralnych (WorldStar 2004);

- OWENS ILLINOIS Polska S.A. Jarosław i AGROS NOVA Sp. z o.o., Warszawa za słoik szklany do dżemu o nazwie „Łowicz Czeko Dżemi” (WorldStar 2006);

- Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa za opakowanie prezentacyjne z tektury falistej do wieszaków na krawaty (WorldStar 2006);

- Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o., Działdowo za butelki szklane serii „FLAME” do wód toaletowych i perfum (WorldStar 2006);

- Goodwell Polska Sp. z o.o., Gryfice za opakowanie z tektury falistej – wkład do wózków sklepowych (WorldStar 2006);

- DS. Smith Polska S.A. za opakowanie tekturowe zintegrowane z paletą (WorldStar 2008);

- Smurfit-Kappa Polska Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku za opakowanie do przesyłek kurierskich dla zestawu odżywek witaminowych (WorlStar 2008).

W 2010 r. polska laureatką Światowego Konkursu Opakowań Worldstar Student Award została Anna Berenika Wojdecka za opakowania-zabawki na cukierki FLIPme EATme SNAKEme.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularze zgłoszeń i wzory/projekty opakowań należy przesłać w terminie do 31 maja 2016 r

pod adresem: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11. Organizatorzy proszą o zapoznanie się z regulaminami i pobrania formularzy ze swych stron internetowych.

Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu 22 842 20 11 w. 50 oraz na stronie internetowej www.cobro.org.pl.

Źródło: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań