Zrównoważony rozwój firmy Ball
16 Jun 2014 12:38

Zrównoważony rozwój firmy Ball Spółka Ball Corporation opublikowała raport podsumowujący osiągnięcia firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz wyznaczający kierunki działań na rok 2014 i 2015. Główne celu koncernu na najbliższe lata to zmniejszenie śladu węglowego, większa energooszczędność produkcji oraz wsparcie programów promujących recykling.

Tegoroczny raport to czwarte, publikowane w cyklu dwuletnim, sprawozdanie z postępów firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze poruszane w nim zagadnienia dotyczą promocji recyklingu i ograniczenia wpływu działań na środowisko. W obu tych dziedzinach ważne miejsce zajmują technologie rozwijane przez Ball Corporation.

„Zrównoważony rozwój to ważna część kultury firmy Ball, o kluczowym znaczeniu dla realizacji wizji Drive for 10, która pomoże nam wytworzyć długofalową wartość dla firmy oraz jej interesariuszy” – powiedział John A. Hayes, prezes i dyrektor generalny spółki. „W okresie objętym raportem poczyniliśmy znaczne postępy a nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój nigdy nie było większe.”

Kluczowym osiągnięciem było wprowadzenie do produkcji nowej, lekkiej i przyjaznej środowisku puszki do napojów o pojemności 330 ml, której waga wynosi mniej niż 10 gramów. Jednocześnie firma wspiera różnorakie programy promocji recyklingu, jak np. prowadzony w siedmiu krajach Europy projekt "Every Can Counts" ("Każda puszka się liczy") czy też Curbside Value Partnership.

Z informacji podanych przez Ball wynika, iż 33 z 61 zakładów produkcyjnych na całym świecie nie wyprodukowało w raportowanym okresie żadnych odpadów przeznaczonych na wysypisko. Jednocześnie odsetek odpadów poddanych recyklingowi i ponownie użytych do produkcji wzrósł z 54 do 65 proc. Ball zmniejszył również emisję gazów cieplarnianych w skali globalnej o niemal 8 proc.

Raport wskazuje również cele, które firma planuje zrealizować w najbliższych latach. Choć zawarta w nim prognoza dotyczy lat 2014 i 2015, zarząd spogląda na przyszłość w szerszej perspektywie.

„Do 2020 roku chcemy zredukować ślad węglowy, pozostawiany przez produkcję opakowań aluminiowych o 25 proc.” - mówi John A. Hayes. „Osiągniemy to poprzez kontrolę procesu produkcji, zmniejszanie wagi puszek oraz współpracę z partnerami w branży w celu zwiększenia stopnia recyklingu puszek do napojów i ograniczenia energochłonności produkcji aluminium.”

W minionych dwóch latach ważnym wydarzeniem było również pierwsze globalne badanie poziomu zaangażowania pracowników, w którym wzięło udział 76 proc. zatrudnionych w Ball Corporation. Dzięki niemu ukazane zostały mocne i słabe punkty firmy. Stanowią one podstawę do planowania rozwoju w nadchodzących latach.

Źródło: Ball Packaging Europe