Zrównoważony rozwój w firmie Iggesund
20 Aug 2015 10:29

Liczne małe kroki prowadzą do wielkich czynów. W ten oto prosty sposób można podsumować pracę firmy Iggesund Paperboard na rzecz środowiska naturalnego. Łatwo jest przywoływać liczne wielomilionowe inwestycje poczynione przez Iggesund oraz ich znaczenie. Jednak przedsiębiorstwo podejmuje również wiele mniejszych decyzji inwestycyjnych, które istotnie wpływają na środowisko naturalne. Jedną z nich jest budowa drewnianego mostu łączącego papiernię w miejscowości Iggesund z zakładem oczyszczania ścieków, który znajduje się na sąsiedniej wyspie o nazwie Skälön.

„Długoterminowa praca na rzecz środowiska polega w mniejszym stopniu na podejmowaniu istotnych decyzji, koncentrując się raczej na licznych mniejszych wyborach, które uwzględniają aspekty środowiskowe” - wyjaśnia Anna Mårtensson, kierownik ds. środowiska w zakładzie Iggesund w Szwecji. „Wybór drewnianego mostu był korzystniejszy z punktu widzenia środowiska”.

Od ponad wieku mosty w Szwecji budowano głównie ze stali i betonu. Teraz jednak do łask powracają konstrukcje drewniane. Są one tak samo trwałe jak beton, ale jednocześnie o wiele piękniejsze. Gdy weźmiemy pod uwagę również aspekty środowiskowe, mosty wykonane z drewna stanowią poważną alternatywę.

Firma Iggesund Paperboard postanowiła wpisać się w ten trend. Gdy papiernia w miejscowości Iggesund powiększyła swój zakład oczyszczania ścieków znajdujący się na wyspie Skälön, przedsiębiorstwo zdecydowało, że należy zastąpić starszą przeprawę bardziej wytrzymałą konstrukcją. Nowy most miał umożliwić dostęp na wyspę ciężkim pojazdom ciężarowym, które musiały dotychczas korzystać z objazdu, co zajmowało dodatkowe dziewięć godzin.

„Szybko obliczyliśmy, że inwestycja zwróci się zarówno pod względem finansowym, jak i środowiskowym” - wspomina Anna Mårtensson, kierownik ds. środowiska. Drewno wykorzystano jako materiał budowlany z kilku powodów. Po pierwsze Grupa Holmen, do której należy firma Iggesund Paperboard, działa w przemyśle drzewnym. Dlatego też drewno wydawało się oczywistym wyborem. Ponadto budowa takiego mostu jest tańsza i szybsza. „Jednak przede wszystkim ma ono mniejszy wpływ na środowisko naturalne niż stal i beton” - mówi Anna Mårtensson.

W jednej z prac inżynierskich napisanych na Uniwersytecie w Uppsali stwierdzono w oparciu o analizę cyklu eksploatacji mostu betonowego (uwzględniającą okres 40 lat i koszty inwestycji, procesu budowy i utrzymania), że przyczynia się on do powstania dwukrotnie większej ilości emisji dwutlenku węgla niż ma to miejsce w przypadku mostu drewnianego. W celu zaopatrzenia zakładu w wodę technologiczną w 1915 r. powstała długa, wydrążona rura wykonana z drewna. Obecnie, po upływie stu lat, nadal jest ona wykorzystywana i sprawdza się doskonale. Nie ulega zatem wątpliwości, że drewno jest materiałem o znacznej trwałości.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw działalności firmy Iggesund Paperboard. Aspekty środowiskowe, zarówno te większe, jak i mniejsze, uwzględniane są przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Prace na rzecz środowiska są nieodzownie powiązane z głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa, ponieważ korzystne inwestycje zawsze idą w parze z poprawą jakości środowiska naturalnego.

„Liczne drobne usprawnienia pozwoliły uzyskać znaczne korzyści, w tym obniżenie poziomu emisji i większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości firma Iggesund Paperboard nadal będzie liderem w branży pod względem zrównoważonego rozwoju” - dodaje Anna Mårtensson.

Dotychczasowe działania na rzecz środowiska w zakładzie w Iggesund doprowadziły do ograniczenia emisji siarki i cząstek stałych do atmosfery o pięćdziesiąt procent w ciągu zaledwie kilku lat. Ponadto znaczące inwestycje w oczyszczanie wody pozwoliły istotnie zmniejszyć ilość składników odżywczych przedostających się do Morza Bałtyckiego spoza zakładu. To z kolei przyczyniło się do poprawy jakości wody i odnowy morskiego ekosystemu.

„Oczywiście działania mające na celu bardziej zrównoważony rozwój koncentrują się również na budowie 128-metrowego, pomalowanego na kolor czerwony mostu drewnianego prowadzącego na wyspę Skälön. Jest to jeden z mniejszych, ale istotnych kroków, jakie podejmujemy”, podsumowuje Anna Mårtensson. „Do tego most ten jest wprost przepiękny”.

Źródło: Iggesund