BASF rozszerza portfolio biopolimerów
11 Jun 2024 12:56

Od teraz koncern BASF oferuje branży opakowaniowej sposób na zwiększenie poziomu wykorzystania surowców odnawialnych, rozszerzając swoją ofertę certyfikowanych biopolimerów kompostowalnych o ecoflex zgodny z koncepcją bilansu masy (BMB) - politereftalan adypinianu butylenu (PBAT), który jest często stosowany w produkcji biopolimerów. W przypadku nowego ecoflex F Blend C1200 BMB surowce kopalne, zwykle wykorzystywane w procesie produkcyjnym, są zastępowane surowcami odnawialnymi na początku łańcucha wartości. Odnawialne surowce pochodzą z odpadów i pozostałej biomasy i są przypisywane do gatunku ecoflex z pomocą metody bilansu masowego, która jest certyfikowana zgodnie z REDcert 2 i ISCC PLUS. Zbilansowany pod kątem biomasy ecoflex nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zużycia zasobów kopalnych, ale także oferuje o 60% niższy ślad węglowy produktu (PCF) w porównaniu ze standardowym ecoflex F Blend C1200.

Dzięki biopolimerowi ecoflex BMB (PBAT) BASF oferuje przemysłowi opakowaniowemu sposób na zwiększenie wykorzystania odnawialnych surowców

Certyfikowane produkty kompostowalne oparte na związkach PBAT pomagają tworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie zbiórki i recyklingu odpadów organicznych. Jednak w produkcji PBAT nie jest jeszcze możliwe całkowite uniknięcie wykorzystania zasobów kopalnych. Dzięki ecoflex BMB firma BASF wypełnia tę lukę i oferuje rozwiązanie, które po zakończeniu cyklu życia nadaje się do recyklingu organicznego: w dodatku surowce kopalne są całkowicie zastępowane surowcami odnawialnymi na samym początku procesu produkcyjnego. W ten sposób BASF robi kolejny krok w kierunku zamknięcia obiegu materiałów biologicznych.

Ecoflex BMB pomaga klientom z branży opakowaniowej ograniczyć zużycie zasobów kopalnych i wyróżnić ich produkty bez uszczerbku dla wydajności i jakości lub potrzeby dodatkowych inwestycji w nowe linie przetwórcze. BASF PBAT jest identyczny z konwencjonalnym gatunkiem pod względem właściwości, jakości i certyfikacji. W rezultacie klienci nie muszą na nowo opracowywać swoich aplikacji wykonanych z użyciem ecoflex BMB, zmieniać składu mieszanek ani dostosowywać istniejących procesów produkcyjnych; mogą polegać na tej samej wydajności, do której są przyzwyczajeni, i korzystać z rozwiązania typu „drop-in”. Jako pionier w obszarze biopolimerów nieustannie staramy się wspierać naszych klientów w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym z wykorzystaniem zasobów odnawialnych - mówi Marcel Philipp Barth, szef ds. globalnego zarządzania biznesem Biopolimerów w BASF. Nasz ecoflex BMB, pierwszy w branży na globalnym rynku biopolimerów, wspiera wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju w przemyśle opakowaniowym poprzez zmniejszenie zużycia zasobów kopalnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i napędzanie wykorzystania odnawialnych surowców pochodzących z odpadów organicznych i pozostałej biomasy. W ten sposób pomagamy naszym klientom podejmować świadome decyzje dotyczące projektowania produktów, kształtując w ten sposób bardziej cyrkularny łańcuch wartości opakowań.

Podejście oparte na bilansie biomasy

W podejściu opartym na bilansie biomasy na pierwszych etapach procesu produkcyjnego część surowców kopalnych jest zastępowana zasobami odnawialnymi opartymi na odpadach. Te ostatnie są następnie przypisywane do konkretnych produktów na końcu procesu produkcyjnego za pomocą metody certyfikowanej przez stronę trzecią: BASF ustanowił łańcuch nadzoru od odnawialnego surowca, z którego korzysta, aż do produktu końcowego. Niezależna certyfikacja potwierdza, że BASF zastąpił wymaganą ilość surowców kopalnych dla produktów zgodnych z koncepcją bilansu masy surowcami odnawialnymi zgodnie z wymaganiami REDcert 2 i ISCC PLUS.

ecoflex – stworzony przez BASF

Od momentu wprowadzenia na rynek w 1998 roku, ecoflex jest pierwszym komercyjnie dostępnym biodegradowalnym i certyfikowanym kompostowalnym biopolimerem na rynku. Innowacje biopolimerowe oparte na ecoflex otworzyły nowe możliwości zakończenia cyklu życia tworzyw sztucznych, które umożliwiają recykling organiczny, a tym samym przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jako element mieszanki, ecoflex zapewnia certyfikowany kompostowalny związek BASF ecovio o specjalnych właściwościach materiałowych, takich jak elastyczność i wytrzymałość. Badania wykazały zalety ecovio w zakresie produkcji, pakowania i trwałości żywności, a także zbiórki odpadów spożywczych. Zalety te opierają się na właściwościach materiału, w tym jego certyfikatach biodegradowalności w kompostowaniu komercyjnym i domowym, a także w glebie rolnej. Zmniejsza się ilość odpadów żywnościowych, a pod koniec życia ecoflex i ecovio wspierają zbiórkę odpadów żywnościowych, gwarantując, że składniki odżywcze są zwracane do gleby w postaci wysokiej jakości kompostu. Przyczynia się to do gospodarki o obiegu zamkniętym, zamykając obieg składników odżywczych poprzez recykling substancji organicznych.

Opracowano na podstawie informacji firmy BASF