Branża tektury falistej wspiera PPWR
1 Jan 1970 12:50

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Branża producentów tektury falistej popiera zamiar Komisji Europejskiej „zmniejszenia negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko przy jednoczesnej poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego” na drodze rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
Z tego powodu FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej) z zadowoleniem przyjęła wynik wczorajszego (22.11) głosowania na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w sprawie tej legislacji. Głosowanie wyznaczyło kierunek, w którym będzie zmierzać branża producentów zrównoważonych opakowań. W szczególności ustanowiło ambitne przepisy dotyczące obiegu zamkniętego, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących, dobrze funkcjonujących systemów gospodarki odpadami i uznaniu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.
FEFCO wzywa teraz Radę Europejską do podążania w tym samym kierunku, tak by zapewnić komplementarność recyklingu i ponownego użycia w finalnych zapisach PPWR. Podtrzymanie ekologicznego charakteru branży producentów opakowań (w tym z tektury falistej) wymaga zrównoważonego i realistycznego podejścia, które zapewnia konkurencyjność i harmonizuje rynek wewnętrzny.

Opakowania z tektury falistej należą w Europie do najczęściej poddawanych recyklingowi (ze wskaźnikiem recyklingu przekraczającym 90%) oraz zawierają średnio aż 89% surowca pochodzącego z odzysku. Stanowią one wyjątkowy przykład gospodarki obiegu zamkniętego, zaś firmy członkowskie FEFCO podejmują wysiłki, by jeszcze bardziej poprawić zrównoważony charakter systemów opakowaniowych w UE.

Eleni Despotou, dyrektorka generalna FEFCO, skomentowała: Przemysł tektury falistej jest zaangażowany we wspieranie celów PPWR przy jednoczesnym promowaniu opakowań o obiegu zamkniętym z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa

Opracowano na podstawie informacji FEFCO