Cepi o sytuacji na europejskim rynku papieru i tektury w 2021 r.
1 Jan 1970 09:50

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W warunkach spowolnienia gospodarki w Europie oraz ograniczeń epidemiologicznych konsumpcja papieru i tektury w Europie zmniejszyła się o 5,3% w 2020 w porównaniu z 2019 r. i osiągnęła poziom 71 milionów ton.

Członkowie Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) wyprodukowali 85,2 mln ton papieru i tektury – o 4,8% mnij w porównaniu z 2019 r. Ten trend spadkowy wystąpił w wielu częściach świata, przede wszystkim w USA, Japonii, Brazylii i Kanadzie.

Pomimo wspomnianych okoliczności większość europejskich papierni działała w 2020 r. bez przeszkód; niektóre musiały wręcz spowolnić swoje tempo produkcji z uwagi na ograniczone poziomy popytu.

W 2020 r. pandemia przyspieszyła strukturalny spadek produkcji papierów graficznych, ale pobudziła produkcję podłoży opakowaniowych oraz higienicznych i do użytku domowego. Całkowita produkcja gatunków graficznych, w tym papieru gazetowego, spadła o 19%. Drastycznie zmniejszył się również popyt ze strony wydawców, biur i drukarni komercyjnych. Z kolei produkcja papieru i tektury opakowaniowej oraz papierów higienicznych i domowych wzrosła w 2020 r. odpowiednio o 2,1% i 3,1%, podczas gdy produkcja papierów i tektur specjalistycznych pozostała na niezmienionym poziomie.

Zużycie masy celulozowej spadło o 6,4%, na co wpływ miało również spowolnienie gospodarcze oraz spadek produkcji papieru i tektury. Całkowita produkcja masy celulozowej spadła o 4,7%, podczas gdy wydajność rynkowa pozostała bez zmian.

Eksport masy celulozowej wzrósł o 2,8%, natomiast papieru i tektury zmniejszył się o 3,1%, czyli w mniejszym stopniu niż produkcja i import (-4,5%). Patrząc łącznie na poziom produkcji celulozy, papieru i tektury, udział członków Cepi w europejskich poziomach produkcji przeznaczonej na eksport osiągnął nowy rekord: 26% w 2020 r.

Oprócz dostarczania mieszkańcom Europy niezbędnych produktów, w 2020 r. europejski przemysł papierniczy realizował swoje cele konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.

Pomimo pandemii, która w 2020 roku miała negatywny wpływ na dostępność i jakość papieru przeznaczonego do recyklingu, europejski wskaźnik recyklingu wzrósł o 1,4 punktu procentowego i osiągnął w ubiegłym roku 73,9%. Patrząc wstecz na postępy poczynione od 1998 roku – uznawanego za bazowy z uwagi na pierwsze dobrowolne zobowiązanie zapisane w Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru - recykling wzrósł o 40%, czyli o 16,0 mln ton.

W 2020 r. poziom CO2 emitowanego bezpośrednio przez europejskich producentów papieru również spadł (o 7,1%) , głównie z powodu ograniczonej działalności, ale również wskutek ciągłych wysiłków przemysłu na rzecz dekarbonizacji. W rezultacie jednostkowe emisje CO2 (na tonę produktu) zmniejszyły się w 2020 roku o 3,1%. Jeśli chodzi o zużycie energii, w 62,2% przypadków energię pozyskiwano ze źródeł odnawialnych: biomasy drzewnej pochodzącej z europejskich lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Jestem dumny mogąc ogłosić, że nasze inwestycje w redukcję emisji oraz wykorzystanie większej ilości energii odnawialnej zaczynają przynosić rezultaty, zważywszy na 7,1% ograniczenie naszych bezpośrednich emisji CO2 w ubiegłym roku – powiedział Jori Ringman, dyrektor generany Cepi. Pozostajemy liderem wśród branż przechodzących na energię odnawialną, jej źródła stanowiły w 2020 r. 62,2% naszej energii pierwotnej. Nasze klimatyczne zobowiązanie jest w tym roku jeszcze ważniejsze, zbliża się bowiem moment ogłoszenia przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 2030”. Zrewiduje on ramy regulacyjne, aby umożliwić osiągnięcie większej redukcji emisji do 2030 r.

Patrząc w przyszłość można spodziewać się, że popyt na papier i tekturę wzrośnie w związku z gospodarczym odbiciem w 2021 r. Jak przekonują analitycy z KE, gospodarka Unii Europejskiej wzrośnie w br. o 4,2% i wzmocni się o dalsze 4,4% w 2022 r. Według stanu na koniec kwietnia 2021 r. produkcja papieru i tektury w krajach Cepi wzrosła o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Opracowano na podstawie informacji Cepi

error: Kopiowanie zabronione!