FINAT uruchamia nową inicjatywę na Labelexpo Europe
1 Jan 1970 15:00

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

FINAT, europejskie stowarzyszenie producentów etykiet, uruchomiło nową inicjatywę, której celem jest wsparcie branży etykietowej w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania rynku na dane dotyczące śladu węglowego jej produktów. Inicjatywa jest częścią programu FINAT "Cztery filary", dążącego do podnoszenia elastyczności stowarzyszenia w zakresie tworzenia sieci społeczności, szerzenia wiedzy, podejmowania współpracy i reprezentowania branży.

W obliczu rosnącej troski społeczeństw, konsumentów, producentów i legislatorów o stan środowiska naturalnego, rośnie również wpływ kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego na zachowania biznesowe. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na obiektywne kryteria pomiaru wpływu etykiet i produktów i procesów opakowaniowych na środowisko, a także na dostarczanie tych danych klientom i zainteresowanym stronom.

Jednak pozyskiwanie i dostarczanie odpowiednich danych oraz porównywanie alternatywnych rozwiązań nie jest łatwe. Przy ich gromadzeniu konieczna jest współpraca dostawców, ponieważ producenci mogą zapewnić dane dotyczące wyłącznie swej strefy wpływów (Zakres 1 i 2), podczas gdy potrzebne są również dane z Zakresu 3, pochodzące z kolejnych ogniw łańcucha wartości.

Z tego powodu FINAT zainicjował projekt mający na celu zapewnienie przejrzystości i dostarczenie wskazówek dla branży etykietowej na temat śladu węglowego produktu (PCF) i analizy cyklu życia (LCA). Jego pierwszym krokiem była wtorkowa (12.09) konferencja prasowa na targach Labelexpo Europe, podczas której stowarzyszenie zaprezentowało broszurę oraz animowany film tłumaczące podstawy PCF i LCA, różnice między nimi oraz konieczność zaangażowania w nie całego łańcucha wartości.

Dwa kolejne kroki, które mają zostać zrealizowane do końca przyszłego roku, dotyczą:
- przeprowadzenia badań istniejących metod obliczeniowych stosowanych obecnie w łańcuchu produkcji etykiet i opakowań (publikacja w pierwszym kwartale 2024 r.); oraz
- stworzenia dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące harmonizacji podejścia PCF/LCA w całym łańcuchu wartości etykiet. Przyjmie on formę białej księgi i prezentacji, które zostaną przedstawione podczas kolejnego seminarium technicznego FINAT (20-22 listopada 2024 r. w Barcelonie).

Projekt wchodzi w zakres nowego obszaru działalności FINAT zatytułowanego „Współpraca”, któremu współprzewodniczą członkowie zarządu: Alex Knott (Dow) i Uwe Düsterwald (BASF). Alex Knott komentuje: W ciągu ostatniego roku kilku przetwórców etykiet i krajowych stowarzyszeń etykietowych zwróciło się do FINAT o wsparcie w związku z żądaniami branżowych klientów odnośnie zapewnienia danych na temat wpływu ich etykiet i opakowań na środowisko. Istnieje jednak wiele nieporozumień dotyczących różnych metodologii i definicji, więc w ramach pierwszego kroku postanowiliśmy przygotować ilustrowany dokument i film animowany, aby wyjaśnić kluczowe kwestie dotyczące śladu węglowego produktu (Product Carbon Footprint, PCF, który koncentruje się na zagregowanych emisjach powstających podczas procesu) i analizy cyklu życia (LCA, Life Cycle Analysis, która jest znacznie szersza niż tylko emisje). W drugim kroku, w kolejnych dwunastu miesiącach, zespół wolontariuszy z FINAT i krajowych stowarzyszeń etykietowych skoncentruje się na wyjaśnieniu różnych metodologii obliczeniowych w łańcuchu etykiet i opakowań. Trzecim i ostatnim krokiem tego projektu, który zrealizujemy podczas naszego seminarium technicznego w przyszłym roku, będzie prezentacja białej księgi, mającej ujednolicić podejścia w ramach łańcucha wartości. W ten sposób będziemy mogli oprzeć się na wcześniejszych pracach wykonanych kilka lat temu, kiedy wydaliśmy nasz pierwszy dokument zawierający wytyczne dotyczące LCA.

Opracowano na podstawie informacji FINAT