Heidelberg na dobrej ścieżce rozwoju
1 Jan 1970 09:07

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pomimo trudnej globalnej sytuacji gospodarczej firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) pozostaje na właściwej ścieżce rozwoju po sześciu miesiącach roku obrotowego 2023/2024. To efekt niewielkiej poprawy sprzedaży w kluczowym regionie EMEA dzięki wzrostowi w segmencie opakowań. Po skorygowaniu o zmiany kursów walut firma osiągnęła sprzedaż w wysokości 1,092 mld euro w pierwszym półroczu roku finansowego (1 kwietnia - 30 września 2023 r.), co dorównało wynikowi z poprzedniego roku (1,120 mld euro).

Zamówienia przychodzące po sześciu miesiącach osiągnęły wartość 1,184 mld euro po skorygowaniu o zmiany kursów walut, co również odpowiadało poziomowi z poprzedniego roku (1,229 mld euro). Skorygowany wynik operacyjny (EBITDA) był lepszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku, wynosząc w połowie roku 101 mln euro (skorygowany wynik za poprzedni rok: 92 mln euro). Odpowiednia skorygowana marża EBITDA wzrosła do 9,2% (w poprzednim roku: 8,2%).

Udane premiery nowych technologii w sektorze opakowań

Druk opakowań i etykiet przeżywa strukturalny rozwój w związku z rosnącym światowym popytem na pakowane towary. W związku z tym wprowadzenie na rynek nowych technologii firmy Heidelberg przeznaczonych dla tego rozwijającego się segmentu było dużym sukcesem. Na przykład cyfrowa maszyna do druku etykiet Gallus One (na zdjęciu z lewej) zrobiła wrażenie podczas kluczowych targów branżowych LabelExpo i przyciągnęła duże zainteresowanie klientów. Udało się również sprzedać kolejne maszyny Boardmaster (na zdjęciu z prawej) zapewniające wysoką produktywność w druku opakowań. Równolegle w pierwszym półroczu odnotowano znaczny wzrost zamówień w segmencie Rozwiązań Pakujących (Packaging Solutions), o około 16%. Wobec stabilnego wzrostu druku opakowań stale poszerzamy nasze portfolio w tym sektorze - mówi prezes HEIDELBERG, dr Ludwin Monz.

Pozytywny wpływ na sytuację firmy miały również korekty cen służące zrekompensowaniu wyższych kosztów personelu, materiałów i energii. Wynik netto po opodatkowaniu za półrocze pozostał wyraźnie dodatni i wyniósł 33 mln euro. Korzystny wpływ na wynik w porównaniu z poprzednim rokiem (44 mln euro) miały także wyższe wydatki podatkowe, zwiększone koszty odsetek związane z emeryturami oraz brak specjalnych pozycji dodatnich.

Poprawa operacyjnych przepływów pieniężnych
Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej (operacyjne przepływy pieniężne) uległy znacznej poprawie, przede wszystkim dzięki rygorystycznemu zarządzaniu zapasami i należnościami (kapitałem obrotowym). Pomimo tej pozytywnej sytuacji wolne przepływy pieniężne w wysokości -28 mln euro były po sześciu miesiącach niższe niż w poprzednim roku (-13 mln euro), które obejmowały specjalne pozycje w wysokości około 52 mln euro. Obecna sytuacja w zakresie wolnych przepływów pieniężnych podkreśla konieczność wykorzystania dalszego impulsu z naszego programu tworzenia wartości w celu wygenerowania środków na wzrost w segmentach takich jak lukratywny sektor druku cyfrowego - mówi dyrektor finansowy Tania von der Goltz. Faza analizy programu jest w toku. Firma Heidelberg nadal planuje osiągnąć dodatnie wolne przepływy pieniężne na koniec roku obrotowego.

Dane za półrocze 2023/2024 potwierdzają prognozę
Prognoza na rok obrotowy 2023/2024 pozostaje taka sama, jak opublikowana 14 czerwca 2023 roku. Zakładając, że globalna gospodarka nie odnotuje wzrostu słabszego od przewidywanego przez instytucje zajmujące się badaniami ekonomicznymi, firma nadal spodziewa się, że sprzedaż w roku obrotowym 2023/2024 dorówna wartości z poprzedniego roku (2,435 mld euro). Oczekuje się również, że skorygowana marża EBITDA pozostanie na poziomie z poprzedniego roku (7,2%).

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg