Heidelberg potwierdza prognozy finansowe
1 Jan 1970 09:30

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rozwój sprzedaży i poziom EBITDA zanotowany przez firmę Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) w roku finansowym 2023/2024 mieści się w oczekiwanym zakresie. Po trzech kwartałach (1 kwietnia - 31 grudnia 2023 r.) firma technologiczna osiągnęła sprzedaż w wysokości 1,686 mld euro, głównie dzięki wzrostowi w segmencie opakowań. Po skorygowaniu o zmiany kursów walutowych wartość ta odpowiada poziomowi z poprzedniego roku (1,729 mld euro). Skorygowany wynik operacyjny (EBITDA) był wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a jego wartość po trzech kwartałach wyniosła 135 mln euro (skorygowany wynik za poprzedni rok: 125 mln euro). Odpowiednia skorygowana marża EBITDA wzrosła do 8,0% (w poprzednim roku: 7,2%), przy czym w bieżącym roku obrotowym nie pojawiły się żadne pozycje specjalne wymagające uwzględnienia. Wynik netto po opodatkowaniu po dziewięciu miesiącach pozostał wyraźnie dodatni i wyniósł 34 mln euro. Wpływ na wynik w porównaniu z poprzednim rokiem (54 mln euro) miały wyższe wydatki podatkowe, zwiększone koszty odsetek związane z emeryturami oraz brak dodatnich pozycji specjalnych.

W pierwszych trzech kwartałach roku finansowego Heidelberg utrzymał pozycję mimo słabej sytuacji makroekonomicznej. Rozwój sprzedaży oraz EBITDA mieszczą się w spodziewanym zakresie – powiedział dyrektor generalny firm, dr Ludwin Monz.

Po dobrym pierwszym półroczu zamówienia napływające w trzecim kwartale roku obrotowego odzwierciedlały klimat gospodarczy. Ogólnie rzecz biorąc, były one znacznie słabsze i wyniosły 1,692 mld euro (w poprzednim roku: 1,859 mld euro). Podczas gdy rozwój działalności usługowej był stabilny, jednym ze szczególnie negatywnych skutków był spadek w branży sprzętu w Ameryce Północnej i regionie EMEA. Innym powodem tego spowolnienia, oprócz słabszego klimatu gospodarczego, jest fakt, że niektórzy klienci czekają na krótkoterminowy spadek stóp procentowych oraz na innowacje na targach drupa, które rozpoczynają się w maju. Firma Heidelberg aktywnie przeciwdziała spowolnieniu rozwoju rynkowego, inicjując działania, które mają pozytywnie wpłynąć na finanse. W związku z mniejszą liczbą napływających zamówień, od stycznia 2024 r. firma wdraża skrócony czas pracy w niektórych działach kilku zakładów produkcyjnych.

Program tworzenia wartości do końca III kwartału 2023/24 r. zapewni korzyści na poziomie 60 mln euro

Od kwietnia ubiegłego roku firma Heidelberg wybrała do realizacji około 250 inicjatyw na nadchodzące trzy lata w ramach programu tworzenia wartości. Inicjatywy te pomogą wygenerować wolne przepływy pieniężne dodatnie w przyszłości. Już w bieżącym roku obrotowym działania te odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu wolnych przepływów pieniężnych dodatnich, które są oczekiwane na koniec roku obrotowego.

Heidelberg stawia czoła zmienionym warunkom bazowym, działając szybko, aby przeciwdziałać rosnącym kosztom i słabszej sytuacji w zakresie zamówień. Co więcej, program tworzenia wartości już w tym roku finansowym wniesie pozytywny wkład w wolne przepływy pieniężne w wysokości około 60 milionów euro - powiedziała dyrektor finansowa Tania von der Goltz. Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej (przepływy pieniężne z działalności operacyjnej) uległy znacznej poprawie, w szczególności dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu zapasami i należnościami (kapitałem obrotowym) w okresie sprawozdawczym.

Wolne przepływy pieniężne po dziewięciu miesiącach wyniosły -54 mln euro i były niższe niż w poprzednim roku (-16 mln euro), kiedy to były wspierane przez pozytywne pozycje specjalne, takie jak sprzedaż gruntów o łącznej wartości około 72 mln euro. W bieżącym roku obrotowym takie efekty nie zaistniały.

Prognoza potwierdzona
Prognoza na rok obrotowy 2023/2024 pozostaje taka sama, jak opublikowana 14 czerwca 2023 roku. Zakładając, że globalna gospodarka będzie rozwijać się zgodnie z przewidywaniami instytucji zajmujących się badaniami ekonomicznymi, firma nadal spodziewa się, że sprzedaż w roku obrotowym 2023/2024 dorówna wartości z poprzedniego roku. Oczekuje się również, że skorygowana marża EBITDA pozostanie na poziomie z poprzedniego roku.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg