Hiszpańska branża opakowań bije rekordy
1 Jan 1970 09:00

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Hiszpański przemysł opakowaniowy rozwija się i osiąga rekordowe poziomy obrotów, wykazując dużą siłę i dynamikę jako sektor niezbędny dla gospodarki. Z obrotem w wysokości 40.409 milionów euro, przemysł opakowaniowy zwiększył swoje obroty o 22%, a liczbę firm o 8,3% (do 3447), wynika z badania przedstawionego przez Fira de Barcelona, organizatorów targów Hispack, które odbędą się w dniach 7-10 maja w centrum wystawowym Gran Via.
Raport Hispack 2024 pod tytułem „Opakowania w Hiszpanii, siła przemysłu zaangażowanego w zrównoważony rozwój” - stworzony przez firmę konsultingową MarketAAD – to uaktualniona wersja poprzedniej edycji z 2022 r., stanowiąca wszechstronny przegląd sektora oraz wskazująca kluczowe kierunki rozwoju, w których działają hiszpańskie firmy. Raport potwierdza siłę tej branży w złożonym kontekście geopolitycznym i gospodarczym, naznaczonym ograniczeniami dotyczącymi niektórych surowców, cen energii, wysokiej inflacji i najnowszych zmian regulacyjnych mających na celu zwiększenie wkładu opakowań w zrównoważony rozwój.

Hiszpański przemysł opakowaniowy zwiększył liczbę firm o 8,3%, osiągając liczbę 3447 firm, z których 90% to małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapewnia również 118,5 tys. miejsc pracy, co stanowi 5,12% zatrudnienia w sektorze przemysłowym.

W podziale na podsektory działalności, największa liczba firm należy do producentów opakowań i materiałów z tworzyw sztucznych (900), a następnie papieru i tektury (710), maszyn pakujących (615), opakowań drewnianych (702) oraz producentów sprzętu do etykietowania, kodowania i znakowania (301). Listę zamykają producenci opakowań metalowych (165), szkła (40), zamknięć z korka (12) i innych materiałów (2).

Jeśli mowa o układ geograficzny, blisko 30% firm ma siedzibę w Katalonii, kolejne 40% rozkłada się między Walencję (18%), Madryd (10,31%), Andaluzja doświadczająca silnych wzrostów (9,72%) oraz Mursja (6,3%).

Rekordowe wyniki

W raporcie przedstawiono również rozwój biznesowy sektora. Rosnące zapotrzebowanie rynku na zrównoważone opakowania pomogło zwiększyć obroty firm produkujących papier i tekturę o 24,4%, które w efekcie przewodzą branży z obrotem w wysokości 13.441 mln euro. Na drugim miejscu znajdują się firmy produkujące opakowania z tworzyw sztucznych ze stabilnym obrotem w wysokości 9.592 mln euro, a za nimi maszyny pakujące, których obroty wzrosły o 12,32% do 4.629 mln euro, do czego przyczyniło się zaangażowanie tych firm w transformację i cyfryzację.
Pozostałe specjalizacje również odnotowały znaczące wzrosty obrotów: sektor etykietowania, kodowania i znakowania osiągnął 3.395 mln euro, co oznacza wzrost o 11,6%; sektor opakowań drewnianych 3.292 mln euro (+24,7%), opakowań metalowych 3.259 mln euro (+27,9%) i szkła 2.478 mln euro (+25,7%).
Prawie 69% hiszpańskich firm opakowaniowych ma obroty poniżej 5 mln euro, 21% między 5 a 25 mln euro, a tylko 10% przekracza tę ostatnią wartość. Ogólnie rzecz biorąc, poziomy rentowności firm opakowaniowych są dodatnie we wszystkich przedziałach obrotów.
Regiony o najwyższych obrotach w sektorze opakowań to Katalonia (10.216 mln euro), Madryt (6.635 mln euro), Walencja (5.337 mln euro), Aragonia (3.286 mln euro) i Kraj Basków (3.105 mln euro).

Więcej opakowań, więcej ekologii

Raport Hispack 2024 dotyczy również zrównoważonego rozwoju branży opakowaniowej. W tym sensie zwraca uwagę, że chociaż wyzwanie związane ze zrównoważonym rozwojem nie jest nowe, jest ono bardziej priorytetowe dla firm ze względu na najnowsze zmiany regulacyjne i większą świadomość konsumentów, którzy domagają się bardziej przyjaznych dla środowiska opakowań.

W związku z tym, wśród głównych przyczyn wzrostu sektora odzwierciedlonych w niniejszym badaniu można wymienić niezbędną transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju opakowań, automatyzację i cyfryzację przemysłu, ożywienie gospodarcze po pandemii w różnych sektorach produkcyjnych z rosnącym popytem na opakowania oraz niepowstrzymany wzrost handlu elektronicznego, który wiąże się z nowymi wymaganiami w zakresie opakowań i logistyki.
W badaniu podkreślono, że sektor jest gotowy do reagowania na oczekiwania wszystkich branż, które wymagają rozwiązań o mniejszym wpływie na środowisko i starają się dostosować do najnowszych zmian regulacyjnych, które między innymi zachęcają do recyklingu i ponownego użycia w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, nakładają specjalny podatek na opakowania z tworzyw sztucznych nienadające się do ponownego użycia, lub dążą do stworzenia nowych zbiorowych systemów rozszerzonej odpowiedzialności za opakowania komercyjne i przemysłowe.
W związku z tym firmy kontynuują działania na rzecz innowacyjności zarówno w obszarze rozwiązań materiałowych i zrównoważonego rozwoju, dlatego do głównych trendów należą wykorzystanie monomateriałów, więcej tworzyw pochodzących z recyklingu oraz surowców biodegradowalnych, a także promowanie recyklowalności i ponownego użycia opakowań oraz stosowanie formuł analizy cyklu życia dla każdego produktu w celu dostosowania rozwiązania o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko.

Transformacja cyfrowa jest również jednym z głównych wyzwań stojących przed sektorem i dlatego pracuje nad nią większość firm. W związku z tym firmy z sektora maszyn pakujących inwestują 3,7% swoich obrotów w badania i rozwój, głównie w celu promowania cyfryzacji, aby zwiększyć zrównoważony rozwój dzięki zautomatyzowanemu i energooszczędnemu sprzętowi zdolnemu do pracy z nowymi materiałami. W związku z tym sektor wdraża i oferuje technologie Przemysłu 4.0, aby połączyć opakowania i związane z nimi procesy z całym łańcuchem dostaw, informacje w czasie rzeczywistym na temat procesów produkcyjnych i logistycznych, identyfikowalność produktów oraz inteligentne i połączone rozwiązania opakowaniowe.

Hispack 2024
Dynamika sektora zostanie odzwierciedlona na targach Hispack 2024, które odbędą się w dniach od 7 do 10 maja w centrum konferencyjnym Gran Via. Obecna edycja tego wiodącego wydarzenia dla branży opakowaniowej w Hiszpanii i jednego z kluczowych w Europie w swojej specjalności również ma być większa o 18%, gromadząc 800 wystawców z 28 krajów i 1250 marek, które zaprezentują najnowsze rozwiązania i innowacje najbardziej cyfrowego i zrównoważonego przemysłu opakowaniowego. Oczekuje się, że targi przyciągną ponad 27 tys. odwiedzających, z czego 10% z zagranicy.
Hispack obejmie hale 2 i 3 centrum Gran Via i zaprezentuje wiodących producentów i dystrybutorów technologii, materiałów i rozwiązań opakowaniowych, z uwzględnieniem kompletnego cyklu życia i ich powiązań z innymi procesami produkcyjnymi i łańcuchem dostaw. 60% oferty handlowej Hispack odpowiada sprzętowi i maszynom do pakowania, butelkowania, etykietowania, kodowania, identyfikowalności, procesów, automatyzacji, robotyki i logistyki. Pozostałe 40% wystawców koncentruje się na materiałach, POS i konkretnych elementach opakowań dla różnych sektorów przemysłowych i konsumenckich, a także dystrybucji, e-commerce i handlu detalicznego.
Zważywszy, że 1/3 wystawców (32%) przyjedzie spoza Hiszpanii (głównie z krajów takich jak Turcja, Włochy, Chiny, Niemcy, Francja, Holandia, Portugalia i Wielka Brytania); a także obecność profesjonalnych odwiedzających i kupujących z całego świata, pozwala ocenić, że Hispack umacnia swoją pozycję jako istotne wydarzenie otwierające rynki i nowe możliwości biznesowe dla hiszpańskich firm z sektora.

Opracowano na podstawie informacji organizatora