Plastics Europe o wnioskach negocjacji INC4 w Ottawie
1 Jan 1970 12:18

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zakończyły się czwarte negocjacje poświęcone Global Plastics Treaty – wiążącemu Globalnemu Porozumieniu ws Tworzyw. Chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że negocjacje są z natury rzeczy trudnym procesem i że w Ottawie udało się poczynić pewne postępy, to nie zmienia to faktu, że czasu jest coraz mniej. Negocjacje osiągnęły punkt krytyczny i jeśli chcemy zdążyć na czas, konieczne jest, aby wszystkie strony – rządy, przemysł i społeczeństwo – podwoiły wysiłki w celu znalezienia możliwych do wdrożenia w życie konsensusów – komentuje Virginia Janssens, dyrektorka zarządzająca Plastics Europe.

Dlatego niezmiernie się cieszymy, że negocjacje będą kontynuowane w ramach prac międzysesyjnych poprzedzających kolejną turę negocjacji (INC5) i uważamy, że włączenie w prace podmiotów posiadających obecnie status obserwatorów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania przejrzystości i technicznej integralności projektu porozumienia.

Głównym wyzwaniem, szczególnie dla gospodarek wschodzących, jest sposób, w jaki zapewniane i ułatwiane jest niezbędne finansowanie. Dlatego jesteśmy pełni optymizmy, widząc wzrost uznania znaczenia systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (Extended Producer Responsibility) jako jednego z narzędzi do zarządzania końcowym etapem cyklu życia produktów z tworzyw sztucznych. Podobnie cieszy nas liczba propozycji zgłoszonych podczas negocjacji, które dotyczą najlepszego sposobu określania i unikania zastosowań problematycznych i stwarzających wysokie ryzyko wycieków do środowiska. Do obiecujących należy zaproponowane przez Unię Europejską i Wielką Brytanię podejście oparte na określonych kryteriach, a także powiązany z nim „schemat decyzyjny” opracowany przez przemysł. Teraz pilnie potrzebne są dalsze prace nad uszczegółowieniem tych inicjatyw.

Jesteśmy jednak zaniepokojeni brakiem postępów w tworzeniu polityk i ram regulacyjnych niezbędnych do przyspieszenia rozwoju cyrkularnej gospodarki tworzyw sztucznych. Najskuteczniejszym sposobem przyspieszenia tej transformacji, przy jednoczesnym zachowaniu walorów użyteczności, jaką tworzywa sztuczne oferują społeczeństwu, jest potraktowanie w Globalnym Porozumieniu odpadów tworzyw sztucznych jako zasobu o realnej wartości.

Należy teraz skupić się na środkach politycznych, które zwiększą wartość odpadów tworzyw sztucznych jako cyrkularnego surowca poprzez stymulację popytu na cyrkularne tworzywa sztuczne, w tym wprowadzenie na poziomie krajowym obowiązkowych celów w zakresie zawartości recyklatów dla sektorów wykorzystujących tworzywa sztuczne.

Opracowano na podstawie informacji Plastics Europe