PRE: spada poziom recyklingu tworzyw sztucznych
1 Jan 1970 13:00

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Najnowsze dane opublikowane przez organizację Plastics Recyclers Europe (PRE) informują, że całkowita zdolność zdolność recyklingu tworzyw sztucznych na terenie Europy osiągnęła poziom 12,5 miliona ton w 2022 roku. Ze względu na poważne zakłócenia na rynku tempo wzrostu spadło z 17% do 10% rok do roku.


Zapewnienie rentowności branży recyklingu tworzyw sztucznych wymaga postępu. O ile zaangażowanie recyklerów pozostaje silne, nasz sektor stanął w obliczu bezprecedensowych wyzwań: najpierw wstrzymania działalności podczas epidemii COVID-19, a następnie kryzysu energetycznego w 2022 r. - skomentował Ton Emans, prezes PRE. W ostatnim czasie, w 2023 r., sektor stanął w obliczu niepokojąco niskiego popytu na recyklaty, wynikającego z niskich cen pierwotnych tworzyw sztucznych związanych ze zmniejszoną produkcją przemysłową w UE i tanim importem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu spoza UE. W przyszłości egzekwowanie środków legislacyjnych będzie miało zasadnicze znaczenie dla zapewnienia kontynuacji postępów - dodał.

Na potrzeby raportu dokonano przeglądu 850 różnych zakładów recyklingu w całej Europie, z których większość to małe zakłady o średniej wydajności 15 tys. ton. Jeśli chodzi o wpływ społeczno-gospodarczy, sektor recyklingu tworzyw sztucznych generuje obroty w wysokości 10,4 mld euro i zatrudnia ponad 30 tys. pracowników. Z punktu widzenia przetwarzanych polimerów, wspomniane zakłady odzyskują przede wszystkim giętkie poliolefiny, PET i sztywne poliolefiny (ponad 80% całości). W tegorocznym raporcie PRE wprowadziło uszczegółowiony podział na zdolności produkcyjne sztywnego polietylenu (PE) i sztywnego polipropylenu (PP), które wcześniej były raportowane razem.

Jeśli przyjąć perspektywę geograficznego rozproszenia recyklingu w Europie, wówczas 60% aktywności w tym obszarze przypada na Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Wielką Brytanię oraz Francję. W Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Belgii giętki polietylen i polipropylen notują największy względny udział w zainstalowanych mocach recyklingowych w porównaniu do innych polimerów, podczas gdy we Francji prawie jedna trzecia całkowitej mocy jest przeznaczona na przetwarzanie PET. Ponadto w Belgii, Holandii, Polsce i Rumunii odnotowano najszybszy wzrost mocy produkcyjnych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Branża recyklingu tworzyw sztucznych w Europie przez lata utrzymywała stały strumień inwestycji, zapewniając zdolności niezbędne do osiągnięcia celów legislacyjnych. Jednak obecnie istnieją powody do niepokoju, jeśli chodzi o osiągnięcie tych celów, zważywszy na niższe tempo wzrostu produkcji recyklatów związane ze spadkiem popytu. Wiąże się to również z konsekwencjami dla środowiska, ponieważ tylko w 2022 r. działania związane z recyklingiem tworzyw sztucznych doprowadziły do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 10 mln ton (ten sam efekt można by osiągnąć wycofując z ruchu na rok wszystkie samochody osobowe zarejestrowane w Belgii).

W związku z tym nowe zmiany legislacyjne będą miały kluczowe znaczenie dla sukcesu obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych. Należą do nich między innymi wnioski dotyczące rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych lub dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, które wprowadzają nowe cele jako czynniki usprawniające gospodarkę odpadami tworzyw sztucznych w Europie.
Środki te muszą być dodatkowo połączone z mechanizmami egzekwowania prawa i harmonizacją praktyk w państwach członkowskich.

Opracowano na podstawie informacji Plastics Recyclers Europe