Rekordowa sprzedaż Grupy BOBST w 2022 r.
1 Jan 1970 09:35

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Grupa BOBST poinformowała o niewielkiej zwyżce liczby zamówień w roku 2022 (w porównaniu do roku poprzedzającego) i rekordowo wysokiej sprzedaży we wspomnianym okresie. Ilość oczekujących na realizację zleceń – zarówno w sektorze maszyn, jak i usług – była na koniec roku o blisko 20% wyższa niż pod koniec 2021 r. Zarówno wynik operacyjny, jak i wynik netto osiągnęły wysokie poziomy, a wszystko to pomimo poważnych globalnych wyzwań, które dostawcami stawia obecna sytuacja rynkowa.

Grupa odnotowała w 2022 r. sprzedaż w wysokości 1,841 mld franków szwajcarskich (CHF), co oznacza wzrost o 278 mln CHF, czyli 17,8%, w porównaniu z 2021 r., przy szczególnie silnym wzroście (+227 mln CHF) osiągniętym przez jednostkę biznesową Druku i Przetwórstwa (Business Unit Printing & Converting). Wynik operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 141 mln CHF (99 mln CHF w 2021 r.), natomiast wynik netto 115 mln CHF (93 mln CHF w 2021 r.).

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) wzrósł znacząco do 28,7% w porównaniu z 22,0% w 2021 r. Wpływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 93 mln CHF, w porównaniu z wysokim poziomem 186 mln CHF w 2021 r. Stan finansowy netto zmniejszył się z 154 mln CHF w 2021 r. do 67 mln CHF w roku sprawozdawczym; wynikało to głównie z kwietniowej wypłaty dywidend, która kosztowała firmę 132 mln CHF. Dywidenda wypłacona w 2022 r. była również głównym czynnikiem powodującym spadek wskaźnika kapitału własnego z 32,3% w roku poprzedzającym do 28,9% w roku sprawozdawczym.

Grupa jest przekonana, że 2023 r. będzie kolejnym rokiem, w którym zanotuje dobre wyniki finansowe, jednak liczy się z ryzykiem, że znane powszechnie problemy rynkowe - w szczególności niekorzystna sytuacja w łańcuchu dostaw, dalszy wzrost wynagrodzeń, cen materiałów i energii, ale także niepewna sytuacja geopolityczna - mogą negatywnie wpłynąć na te oczekiwania. Obecnie BOBST oczekuje, że w pełnym roku finansowym 2023 Grupa osiągnie sprzedaż zbliżoną do poziomu z 2022 r. (1,8 mld CHF), zaś poziom marży EBIT będzie nieco niższy (7,7%).

Opracowano na podstawie informacji firmy BOBST