Zrównoważony rozwój kluczowy dla konsumentów
1 Jan 1970 14:00

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Wykorzystanie przejrzystości na poziomie produktu za pośrednictwem Cyfrowych Paszportów Produktu pomaga wypełnić lukę między marketingiem a produkcją, jednocześnie zwiększając zaufanie do marki.

91 proc. konsumentów uważa, że przynajmniej niektóre firmy angażują się w greenwashing (przedstawianie fałszywego wrażenia na temat marketingu środowiskowego), zgodnie z nowymi wynikami globalnego badania zrównoważonego rozwoju opublikowanymi przez PicoNext.

71 proc. konsumentów twierdzi, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Przejrzystość może wypełnić lukę między deklaracjami firm dotyczącymi zrównoważonego rozwoju a zaufaniem klientów, przy czym 67 proc. konsumentów twierdzi, że chętniej kupiłoby produkt zawierający więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Wyniki badania zostały szczegółowo opisane w dokumencie Digital Product Passports: Unlocking Sustainability Transparency, badaniu przeprowadzonym wśród 1001 konsumentów online w Stanach Zjednoczonych i Europie oraz ich stosunku do przejrzystości dot. zrównoważonego rozwoju. Badanie zapewnia wgląd w to, w jaki sposób zwiększona przejrzystość napędza postawy konsumentów wobec marketingu zrównoważonego rozwoju, jakich informacji na temat przejrzystości oczekują klienci od firm oraz jakie możliwości mają marki, aby nawiązać głębszy kontakt z użytkownikami, udostępniając informacje o zrównoważonym rozwoju za pośrednictwem Cyfrowego Paszportu Produktu.

Nasze globalne dane ankietowe pokazują, że zwiększona przejrzystość jest kluczem do wypełnienia luki między tym, co firmy mówią o zrównoważonym rozwoju, a tym, co faktycznie robią – powiedział Dave Dickson, założyciel PicoNext. – Udostępniając dane dotyczące przejrzystości za pomocą Cyfrowego Paszportu Produktu, firmy mogą pokazać rzeczywisty wpływ swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju – co skutkuje autentycznym kontaktem z klientami z pokoleń Z i Millenialsów.

Firmy sporządzają raporty dot. zrównoważonego rozwoju, ale pojawiają się przeszkody, kiedy konsumenci zwracają się do tych raportów w celu uzyskania większej jasności na temat działań firm w zakresie ochrony środowiska. Powody, dla których klienci nie angażują się głębiej w raporty firm, obejmują to, że są one zbyt skomplikowane do zrozumienia (40,3 proc.), zbyt długie (38,4 proc.) i trudne do znalezienia (36,3 proc.). Konsumenci wskazują jednak, że chcieliby mieć łatwiejszy dostęp do raportów dot. zrównoważonego rozwoju poprzez zeskanowanie kodu QR powiązanego z produktem, a 55 proc. z nich zgadza się, że jest to preferowana przez nich opcja dostępu.

Cyfrowe Paszporty Produktów zwiększają zaufanie konsumentów i chęć zakupu. Zwiększony dostęp do informacji o zrównoważonym rozwoju na poziomie produktu za pośrednictwem Cyfrowego Paszportu Produktu – nowego formatu dystrybucji danych dotyczących przejrzystości, którego pionierem jest Unia Europejska – zwiększa zaufanie konsumentów do marki i chęć zakupu jej produktów. 73 proc. konsumentów wskazuje, że dostęp do szczegółowych informacji o zrównoważonym rozwoju sprawia, że mają większe zaufanie do marki, a 67 proc. twierdzi również, że byłoby bardziej skłonnych do zakupu produktu z tymi informacjami.

Największe oczekiwania dotyczące przejrzystości to zdolność do recyklingu i skład materiałów. Najważniejszym atrybutem zrównoważonego rozwoju, o którym konsumenci chcą dowiedzieć się więcej przy zakupie produktu, jest zdolność do recyklingu, a 56,1 proc. twierdzi, że wiedza na ten temat pomaga im w dokonaniu zakupu. Inne najważniejsze atrybuty zrównoważonego rozwoju, które konsumenci chcieliby zobaczyć, obejmują informacje o rodzaju użytych materiałów (44,4 proc.), oświadczenia o zwalczaniu pracy wykonywanej przez dzieci (39,6 proc.) oraz wysiłki na rzecz redukcji odpadów (39,0 proc.). Konsumenci chcą przejrzystości, aby weryfikować autentyczność i oświadczenia o zrównoważonym rozwoju. Naciskają na firmy, aby ujawniały więcej informacji na temat swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród najważniejszych powodów, dla których konsumenci mogą skorzystać z dostępu do informacji o zrównoważonym rozwoju, jest możliwość zweryfikowania autentyczności produktu (34,7 proc.), możliwość zweryfikowania oświadczeń firmy dotyczących zrównoważonego rozwoju (33,7 proc.) oraz możliwość zlokalizowania usług recyklingu (33,7 proc.).

Cyfrowe Paszporty Produktów zapewniają firmom dodatkowe punkty podczas kontaktu z konsumentami. Zapewnienie przejrzystości w zakresie zrównoważonego rozwoju otwiera przed firmami dodatkowe możliwości angażowania klientów. Oprócz informacji o zrównoważonym rozwoju konsumenci wskazują, że firmy mają również możliwość angażowania ich w zbieranie nagród za bycie lojalnym klientem (46,5 proc.), otrzymywania aktualizacji produktów lub usług od firmy (36,3 proc.) oraz przeglądania powiązanych ofert produktów (32,5 proc.).

W opublikowanym raporcie PicoNext przedstawia trendy dot. przejrzystości zrównoważonego rozwoju, a także sposoby, w jakie marki mogą wykorzystywać Cyfrowe Paszporty Produktów do udostępniania informacji o zrównoważonym rozwoju i angażowania klientów. Oprócz wyników ankiety pełny raport zawiera dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób konsumenci chcą śledzić produkt w całym jego cyklu życia oraz jaki wpływ mają certyfikaty stron trzecich na programy zrównoważonego rozwoju.

Badanie Digital Product Passports: Unlocking Sustainability Transparency przeprowadzono wśród 1001 konsumentów online w Stanach Zjednoczonych i Europie w dniach 7-16 listopada 2023 r., a margines błędu wynosi +/- 3 proc.

Opracowano na podstawie informacji firmy PicoNext