Fabryka Norske Skog wchodzi na rynek BCTMP
10 Jun 2024 10:47

Firma Norske Skog przymierza się do wejścia na rynek masy chemotermomechanicznej bielonej (BCTMP) i w tym celu uruchamia jej produkcję w zakładzie Norske Skog Saugbrugs w Halden. Osunięcie się skał w Saugbrugs w kwietniu 2023 r., które spowodowało poważne uszkodzenia maszyny PM6, uwolniło dostępne moce produkcyjne masy termomechanicznej, które można wykorzystać do produkcji BCTMP w Norske Skog Saugbrugs. Inwestycja zostanie pokryta częściowo z ugody ubezpieczeniowej w wysokości 615 mln koron norweskich (NOK) - która nie została jeszcze wypłacona przez firmę ubezpieczeniową – z przeznaczeniem na nowe działania w zakładzie.

Norske Skog Saugbrugs

Nowa linia BCTMP będzie produkować około 300 tys. ton konkurencyjnej masy celulozowej, aby zaspokoić rosnący popyt, zwłaszcza na produkty przeznaczone dla rynku opakowań. Saugbrugs ma dostateczny dostęp do zielonej energii, dzięki czemu będzie nadal dostarczać produkty o bardzo niskim śladzie węglowym. Norske Skog Saugbrugs pozostanie niezawodnym dostawcą papieru publikacyjnego SC, również po rozpoczęciu produkcji BCTMP.

Norske Skog rozpocznie zasadnicze badanie, które będzie stanowić podstawę ostatecznej decyzji zarządu w sprawie budowy zakładu BCTMP w Saugbrugs w Halden. Inwestycja netto w produkcję BCTMP wyniesie od 1,5 do 2 mld NOK (140-180 mln EUR). Oczekuje się, że okres budowy potrwa dwa lata, począwszy od drugiej połowy 2025 roku. Zakładamy, że zwrot z inwestycji netto wyniesie ponad 20%. Będzie to pierwsza znacząca inwestycja w Saugbrugs - poza papierem publikacyjnym - w dzisiejszych czasach - mówi Geir Drangsland, dyrektor generalny Norske Skog.

Inwestycje te stanowią najnowszą inicjatywę mającą na celu wzmocnienie obiegu zamkniętego i ekosystemów przemysłowych w fabryce Saugbrugs. Produkcja BCTMP będzie oparta na włóknach pierwotnych, a zakład ma już dostęp do odpowiedniej mocy energetycznej. Inwestycja Norske Skog Saugbrugs wykorzysta istniejące maszyny, urządzenia i infrastrukturę, zmniejszając w ten sposób całkowitą wartość inwestycji o około 50% w porównaniu z inwestycją typu greenfield. W istniejącej infrastrukturze nastąpią nieznaczne zmiany, dotyczące m.in. systemów dystrybucji przychodzącej i wychodzącej, maszyn i urządzeń do przetwarzania surowców, a także oczyszczalni ścieków.

Saugbrugs wystąpi do odpowiednich władz o dostęp do sieci elektrycznej i wszystkie niezbędne pozwolenia na emisję, pozwolenia na budowę i inne wymogi regulacyjne. Ostateczne decyzje inwestycyjne planowane są na pierwszą połowę 2025 r.; rozpoczęcie produkcji BCTMP ma się rozpocząć w pierwszej połowie 2027 r., a osiągnięcie pełni mocy produkcyjnych oczekiwane jest w pierwszej połowie 2028 r.

To satysfakcjonujące dla dostawców sprzętu, pożyczkodawców, dostawców drewna i innych surowców, akcjonariuszy i klientów, że inwestujemy i tworzymy fabrykę masy chemotermomechanicznej bielonej w Saugbrugs. Największe powody do radości mają jednak nasi pracownicy w Saugbrugs. Nowe źródła przychodów z mechanicznej masy celulozowej, wraz z produkcją papieru SC w Saugbrugs, sprawią, że fabryka będzie bardziej rentowna i solidna, zapewniając bezpieczeństwo zatrudnienia - podsumowuje dyrektor generalny Norske Skog, Geir Drangsland.

Norske Skog Saugbrugs zatrudnia 400 pracowników, w tym praktykantów, i osiąga obroty w wysokości 1,8 miliarda koron norweskich, posiadając zdolność produkcji 200 tys. ton papieru magazynowego, z głównymi rynkami zbytu w Europie i Ameryce Północnej. Saugbrugs produkuje rocznie 2,7 miliona metrów sześciennych biogazu. Norske Skog Saugbrugs utworzyła spółki CEBINA i CEBICO w celu obsługi nowych segmentów handlowych w zakresie nanocelulozy i biokompozytów.

Opracowano na podstawie informacji Norske Skog